Aktuální anketa:Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR finančně podpořilo řešení bezbariérovosti objektu Valová 290/9, Zábřeh

Charita Zábřeh realizuje projekt číslo EDS: 113D31200 7301 Charita Zábřeh – vybudování výtahu Valová 9, Zábřeh, který byl finančně podpořen z prostředků MPSV ČR v rámci programu 113 310 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb.

Cílem projektu je vyřešit bezbariérovost objektu, který je nově rekonstruovaným zázemím pro sociální služby Charity Zábřeh - pečovatelskou službu, Občanskou poradnu, půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek, sociální sprchu a terapeutickou chráněnou dílnu. Bezbariérovost bude řešena přístavbou výtahu ke stávajícímu výklenku objektu v jeho levé části z čelního pohledu. Výtah povede samostatnou, k objektu kotvenou výtahovou šachtou s opláštěním, bude propojovat 2 stávající a 1 budoucí patro nástavby. Umožní dopravu osob se sníženou schopností pohybu a též zásobování vznikající dílny materiálem.

Objekt Valová 9 k rekonstrukci

Již ukončené výběrové řízení na dodavatele:
„Charita Zábřeh – vybudování výtahu Valová 9, Zábřeh“
“ je zakázka na provedení přístavby osobo-nákladního výtahu k objektu Valová 290/9, Zábřeh dle projektové dokumentace.


22.10.2015: Výsledky veřejné zakázky jsou ke stažení zde: Výsledky zadávacího řízení

7.11.2015: Smlouva s vybraným dodavatelem je ke stažení zde: Smlouva s vítězem veřejné zakázky

31.12.2015: Dodatek ke Smlouvě s vybraným dodavatelem, který upravuje více a méně práce je ke stažení zde: Dodatek ke Smlouvě s dodavatelem

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR