Aktuální anketa:CHARITA ZÁBŘEH sbírá plastové uzávěry/vršky od PET lahví

sbíráme vršky od PET lahví

Aktuální adresář sítě veřejně přístupných sběrných míst:

  Zábřeh:
 • sídlo Charity Zábřeh, Charitní dům sv. Barbory, Žižkova 15, Zábřeh (přízemí)
 • kostel sv. Bartoloměje v Zábřehu (u vchodu za dveřmi)
 • Hynčina OÚ
 • Jedlí Prodejna
 • Kosov Prodejna
 • Mohelnice Siemens
 • Mohelnice MÚ
 • Mohelnice Okýnko
 • Mohelnice HELLA
 • Mořkov OÚ
 • Písařov OÚ
 • Rovensko OÚ
 • Sudkov ZŚ
 • Tatenice Konzum
 • Úsov ZŚ
 • Zábřeh Kostel
 • Zábřeh Charita
 • Zábřeh IV. ZŚ
 • Zábřeh Prodejna Čtyřlístek
 • Záhorovice OÚ
 • Zlobice OÚ
 • Zvole Kostel

Propagační materiály ke stažení:

Pomáháme Julince

Od roku 2014 sbírané a darované vršky od PET lahví pomáhají také Julince Bartošové, více informací o její situaci lze najít na www.julie.websnadno.cz

Plakátek - Rozcestník k nejbližšímu sběrnému místu stáhnout v PDF
Plakátek - Výzva ke shromažďování vršků a zřizování nových sběrných míst stáhnout v PDF

Souhrnná zpráva za rok 2013 - Sběr vršků pokračuje, velmi významně pomohli Lukáškovi


Celoroční sběr plastových vršků pro Lukáška byl završen v polovině prosince 2013. Organizace a dárci nasbírali a Lukáškovi věnovali celkem 6,3 tun vršků. Ty byly v několika desítkách pytlů odvezeny do firmy Hottech Brno, která je vykupuje a zpracovává k dalšímu použití. Částka za odprodané vršky ve výši 40 950 Kč byla následně odeslána Lukáškově mamince.
Děkujeme všem dárcům – ať níže jmenovaným kolektivům škol, školek, obcím, tak i anonymním dárcům, které vršky vkládají do sběrných nádob na některém z našich sběrných míst či je nosí na Charitu. Vršky budeme sbírat i nadále – pro Lukáška do konce tohoto školního roku, následně pro další potřebné.

datum

organizace, dárci

množství kg

6.5.

Řád premonstrátů sv. Kopeček

8

6.6.

ZŠ a MŠ Bušín

31

17.6.

ZŠ a MŠ Úsov

39

17.6.

V.ZŠ Vrchlického, Šumperk

270

20.6.

OÚ Hynčina

32,5

20.6.

ZŠ Melantrichova, Prostějov

350

21.6.

Hasiči Dobříš

486

15.8.

ZŠ a MŠ Hoštejn

47

30.7.

Bára a Ondra z Medlova

17,5

28.8.

Skývara Michal, Hřebeč

1,7

20.9.

ZŠ Leština

92,5

30.9.

ZŠ Brníčko

22

4.10.

ZŠ a MŠ Oskava

90

15.11.

ZŠ a MŠ Mírov

275

… a mnoho dalších dárců, kteří nosí vršky anonymně na naše sběrná místa.  DĚKUJEME!

Tisková zpráva ze 7. května 2013 - Vršky od PET lahví pomáhají i v roce 2013

Charita Zábřeh i nadále pokračuje v projektu, který započala v roce 2008 a který spočívá ve sbírání plastových zátek od PET lahví. Na třídění vršků (podle druhu plastu, ze kterého pocházejí) v Charitě pracují lidé bez domova a finanční příjem z jejich následného odprodeje pomáhá provozovat aktivity nouzového přenocování a pracovní dílničky, která lidem bez přístřeší slouží celoročně. V letošním roce však všichni dárci, kteří Charitě přispějí plastovými uzávěry do jejich sběrných míst, pomohou jednomu konkrétnímu člověku.

Jde o čtyřletého Lukáška Bílého z Postřelmova, který se narodil a žije s dětskou mozkovou obrnou. Jeho rodiče se nyní podobnou aktivitou snaží získat finanční prostředky na nezbytnou léčbu - specializovaný rehabilitační pobyt Klim-Therapy v Lázních Klimkovice.

Léčba, jejímž cílem je zlepšit pohyblivost a soběstačnost dítěte, je sice unikátní, ale také velmi nákladná. Stojí kolem 90 tisíc korun, navíc zdravotní pojišťovna na ni vůbec nepřispívá. Charita tedy letos shromážděné vršky ze svých 20 sběrných míst odprodá do výkupu a zpeněží ve prospěch léčby malého Lukáška.

Pomoc rodině nemocného dítěte ze strany zábřežské Charity však bude širší:

 • lidé dlouhodobě nezaměstnaní a dobrovolníci Charity vytřídí všechny rodině doposud z různých sběrných míst dodané pytle s vršky – jen za druhově oddělené plasty je totiž možné dosáhnout na maximální výkupní cenu.
 • Charita také zřídila na vršky pro Lukáška v Zábřehu mezisklad, přijímá do něj pytle a krabice od různých subjektů v regionu (školy, školky, obecní úřady, instituce, firmy), které se k pomoci připojili a následně zajistí také přepravu k výkupu do Brna. Po předchozí domluvě lze svůj dar přivést (případně jej u Vás vyzvedneme), bude zvážen, zaevidován a po odprodeji vršků do výkupu jej dárci a sběratelé budou moci samostatně ve finanční podobě rodině Lukáška předat. Nebude to tedy příspěvek Charity, ale stále jejich osobní.
Uvedené kroky napomohou tomu, aby se rodiče nemuseli zatěžovat takovými drobnostmi jako je ruční třídění vršků, dílčí odvozy pytlů ze škol a následné skladování doma, ale aby měli čas na své dvě děti.

Vršky pro pomoc Lukáškovi lze odevzdat do nejbližších sběrných boxů. Podrobný přehled sběrných míst naleznete na www.charitazabreh.cz a http://lukasekdmo.webnode.cz/. Pokud nám chcete se sběrem vršků ve svém okolí (firmě) pomoci, kontaktujte nás, zřídíme u Vás nové sběrné místo – vybavíme Vás sběrnou nádobou (při naplnění zajistíme odvoz pytlů s vršky), letáčky. Pokud chcete adresně zaznamenat Váš dar, domluvte se na dodání, zvážení a uskladnění krabic či pytlů s pracovníkem Charity – Ludmila Macáková, tel. 736 529 295, email: dobrovolnik@charitazabreh.cz.

Zátky z tvrdého plastu jsou na trhu s odpady pro snadné opětovné upotřebení nejhodnotnější. Ve výkupu se jejich cena pohybuje až do 7 Kč/kg, přičemž do váhy 1 kilogramu je nutné nasbírat zhruba 400 víček. Od začátků projektu doposud Charita, díky ochotě svých dárců, vysbírala již více než 10 tun zátek od PET lahví. Do sběrných nádob přitom patří všechny uzávěry od minerálek, ochucených i pramenitých vod, limonádových nápojů, sirupů, mlék, lékovek i dětských pitíček.

Děkujeme všem institucím i jednotlivcům, kteří sběrem vršků dávají Lukáškovi naději na plnohodnotnější prožití života, který má z větší části ještě stále před sebou.

Tisková zpráva z 8. září 2010 - Vršky od PET lahví pomáhají

Charita Zábřeh, významný regionální poskytovatel domácí zdravotní péče, sociálních služeb a humanitární pomoci, spouští během měsíce září 2010 nový projekt. Nese název „Vršky pomáhají“ a jak už název možná napovídá, spojuje v sobě prvky sociální pomoci a ekologického „zeleného“ chování. Jeho cílem je podpora „zdravého“ rozvoje místního života komunity. Charita chce vytvořit v budoucnu samofinancovatelný, ekologicky účelný projekt na resocializaci lidí bez práce a někdy i bez domova.

Projekt spočívá ve sběru uzávěrů (vršků) z PET lahví, které jsou pro své snadné znovuvyužití na trhu s odpady nejhodnotnější. Charita Zábřeh jejich sběrem a následným třízením zaměstnává lidi v hmotné nouzi, jednotlivce, kteří jsou stiženi dlouhodobou nezaměstnaností a propadají sítem sociální pomoci až na dno. Jejich úkolem je shromážděné vršky vytřídit do pytlů podle jednotlivých barev. Charita má následně sjednán výkup takto separovaných plastů. Spolupracuje s firmou, která vršky dále druhotně zpracovává a mění je na surovinu použitelnou pro výrobu dalších užitečných věcí - plastové zahradní prvky, prvky pro stavebnictví, věci denní potřeby apod.

Charita již v malém rozsahu (dvě sběrná místa v Charitním domě a v kostele sv. Bartoloměje) vršky sbírá od listopadu 2008. Pro další kroky však čekala na to, jak dopadne debata zákonodárců nad možností zvažovaného zálohování a zpětného výkupu kompletních PET lahví. Poté co v srpnu legislativně zcela padla možnost tento zpětný výkup obdobně jako u skleněných lahví uskutečňovat, chce zábřežská Charita tuto svoji aktivitu daleko více rozšířit. Kromě toho, že jde o smysluplnou činnost pro lidi na okraji společnosti, také proto, že výnos s odprodeje takto vytřízených vršků je pro ni zajímavým a stálým zdrojem na financování programů pro lidi v hmotné nouzi. Lidé bez práce tak vlastně pomáhají financovat programy pomoci pro ně samotné. S rozšířením projektu aktuálně Charitě pomáhají i dobrovolníci z řad mládeže a studentů VŠ.

Zábřežská Charita získala díky finančním prostředkům z Olomouckého kraje poskytnutých v rámci programu Podpory aktivit zaměřených na sociální začleňování (sociální prevence - prevence kriminality) možnost zřídit zázemí pro dobrovolnickou činnost lidí v hmotné nouzi. Jde o malou dílnu, ve které je mimo jiné umístěna třídící linka na PET vršky a lidé tam budou moci pracovat i během zimních měsíců, kdy pro ně již není dostatek venkovních prací.

Krajem aktuálně podpořený projekt „Kdo pracuje, nezlobí“ rozvíjí aktivity dobrovolnické služby pro lidi v hmotné nouzi. Jde o službu pro města a obce a jejich chudé. Platná legislativa (od r. 2009) vede k aktivitě, vyžaduje vlastní přičinění a „odměňuje“ odpracování 20 resp. 30 hodin měsíčně nárůstem dávky příspěvku na živobytí nad existenční minimum. Prakticky tak lidem v hmotné nouzi - pokud pracují pro veřejné instituce či neziskové organizace - neklesnou sociální dávky v hmotné nouzi až o 1.500 Kč a otevírá se také jedinečný prostor, jak s nimi začít koncepčně pracovat. Charita organizuje výkon dobrovolnické služby již od května 2009, doposud programem prošlo 216 lidí z oblasti mikroregionů Zábřežska i Mohelnicka. Třetina z tohoto počtu pomáhá přímo v Charitě, zbytek plní různé úkoly u 30 různých přijímacích organizací. Počet lidí v hmotné nouzi se přitom v době ekonomické krize více než zdvojnásobil.

Pracovníci Charity za 15 měsíců realizace akreditovaného programu Dobrovolnictví nezaměstnaných udělali zkušenost, že lidem, kterým hrozí sociální vyloučení, nejvíce pomůže možnost někam patřit, dát přebytku volného času náplň a vidět její užitečnost. Ověřenou zkušeností je fakt, že lidé nemají původní potřebu užívat návykové látky (dochází ke snížení spotřeby alkoholu) ani páchat drobnou kriminalitu (výpadek v příjmech není tak markantní). Výkon dobrovolnické činnosti evidentně také zvyšuje jejich úspěšnost na trhu práce, dochází k obnovení pracovních návyků. Dvacet dobrovolníků z programu již nalezlo pracovní uplatnění u okolních zaměstnavatelů.

Obrovskou výhodou Charitou připravovaného projektu „Vršky pomáhají“ je to, že na něm lze „zaměstnat“ i lidi, které pro jejich zevnějšek, vzhled, způsob vyjadřování či jednání nikde jinde nepřijmou. Charita chce takto zajistit pravidelnou a stabilní „práci“ pro 20 lidí, kteří z rozmanitých důvodů propadají sociální sítí až na dno. Aby to bylo možné, musí Charita rozšířit povědomí o projektu, počet sběrných míst a získat stabilní přísun materiálu. „Chceme tedy požádat jednotlivce, instituce a společenství, aby se staly partnery – když už tedy musíme nápoje v tomto druhu balení konzumovat – ve sbírání plastových různobarevných vršků od PET lahví. Pomůže nám to, když je budou lidé doma či v práci cíleně odkládat a pak nám je doručí. V prvé řadě bychom ale chtěli požádat o spolupráci při zřizování jednotlivých sběrných míst v okolních obcích. Chceme je založit v místech s velkým výskytem osob, co nejblíže „dárcům“ tak, aby lidé nemuseli vozit vršky až k nám do Zábřeha. Můžete-li nám tedy nabídnout ve svém úřadu, instituci, provozovně či obchodu, prostor 1m2 pro zřízení čistého a důstojného sběrného místa, ozvěte se prosím koordinátorce celého projektu Ludmile Macákové (Žižkova 17, Zábřeh; telefon 736 529 295; email: dobrovolnik@charitazabreh.cz ). Budeme Vám velmi vděčni. Umístíme zde sběrný plastový box, o úklid jeho okolí i vyprázdnění pytle se bude pravidelně starat jeden náš dobrovolník. Vaše zázemí následně zaneseme do seznamu a mapy sběrných míst.“

Do jednoho kilogramu suroviny, za který Charita obdrží ve výkupu 5 Kč, je třeba nasbírat 400 ks vršků z PET lahví. „Vyšší výkupní cenou chce podnikatel (fa Jelínek-Trading s.r.o.) podpořit naše snažení ve prospěch potřebných. Doposud jsme obdrželi z mnoha míst nejen Moravy zhruba 1.100 kg uzávěrů, celých 220 kg například vysbírali organizátoři při dětském dnu v Rovensku. Soutěžit ve sběru pak mezi sebou mohou i základní školy či jednotlivé třídy.“

Pro Charitu je také důležitý environmentální apel směrem ke společnosti na odpovědné chování v oblasti odpadového hospodářství. Přestože tento projekt je závislý na spotřebě nápojů v plastových lahvích, všichni víme velmi dobře, že lepší je kupovat nápoje v opakovaně využitelných nádobách. Vysbírané vršky se zpracovávají tak, že se rozemelou na drť, přemění na taveninu, odfiltrují se nečistoty a následně se vyrobí obarvitelné granule pro další použití. Recyklací plastů dochází k šetření přírodních zdrojů. Dojde také ke snížení ekologické zátěže životního prostředí odpady. Vaše pomoc tak bude směřovat nejen Charitě a potřebným lidem, o které se stará – pomáháme tak životnímu prostředí, které společně sdílíme. V budoucnu Charita uvažuje o dalším možném využití takto zřízených sběrných míst – vybírání známek či brýlí pro misie.

Jiří Karger – ředitel Charity Zábřeh (tel. 736509430)
Ludmila Macáková – vedoucí Dobrovolnického centra (tel. 736529295)

Projekt „Kdo pracuje, nezlobí“ byl finančně podpořen Olomouckým krajem. Děkujeme!

 

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR