Aktuální anketa:Tříkrálová sbírka 2019

Logo Tříkrálové sbírky 2019

Tříkrálová sbírka se v oblasti spravované Charitou Zábřeh uskuteční na počátku roku 2019 jubilejně již po dvacáté. Na této stránce najdete vždy aktuální informace z příprav a následně i výsledky vlastního koledování.
Děkujeme Vám předem za Vaši ochotu pomáhat lidem v nouzi. Pokud budete mít možnost potkat naše koledníky, děkujeme za jejich vlídné přijetí a příspěvek do kasičky. Jestli se ale zrovna k Vám koledníci nedostanou, nabízíme další možnosti a formy jak podpořit Tříkrálovou sbírku 2019:

 • přispět do sbírkové pokladničky, se kterou i u Vašich dveřích někdy v termínu od 2. do 15. ledna 2019 zazvoní námi vyslaná kolednická skupinka
 • přispět do sbírkové pokladničky umístěné až do 15. ledna 2019 v recepci Charity Zábřeh (prodejna v přízemí Žižkova 15, Zábřeh)
 • zasláním dárcovské SMS (DMS) na číslo 87777. Tvar je rozdílný dle toho jakou finanční částkou jednorázově (DMS KOLEDA 30 nebo DMS KOLEDA 60 nebo DMS KOLEDA 90) nebo trvale, pravidelně měsíčně (DMS TRV KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 90) chcete přispět. Cena jedné DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč u všech telefonních operátorů. Charita z každé DMS zprávy obdrží částku 29,00 Kč.
 • zasláním (nebo vložením) částky na zvláštní bankovní účet pro Tříkrálovou sbírku: číslo 66008822/0800 vedený u České spořitelny Praha. Tuto možnost využijte v případě, kdy potřebujete potvrzení o poskytnutém daru. Pro více informací kontaktujte ekonomické oddělení Charity Česká republika.
Tříkrálová sbírka je jedinou sbírkou, ve které se dárci mohou spolupodílet na využití shromážděných prostředků. Už v době, kdy budete do pokladničky přispívat nebo půjdete koledovat, můžete přemýšlet o lidech kolem Vás, kterým by stálo za to nějak pomoci. A pokud na někoho takového přijdete, zbývá již jen dát nám to vědět (tel.736 509 431, e-mail: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz).
Správné koledníky poznáme nejen podle královského oděvu, ale především u sebe budou mít řádně obecním úřadem zapečetěnou a očíslovanou pokladničku, průkazku s pověřením k provádění sbírky a keramický přívěsek s logem sbírky. Na celém území působnosti zábřežské Charity pomáhá se sbírkou více než 1500 dobrovolníků.
V případě dotazů či podnětů ke sbírce nás kontaktujte: tel. 736 509 431. email: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz .

POKUD CHCETE, MŮŽETE ZAVZPOMÍNAT JAKÉ BYLY PŘEDCHOZÍ ROČNÍKY SBÍRKY: 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

 

Aktuality

VIDEOSPOT K TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE: Vaší pozornosti doporučujeme letošní, myslíme že moc povedený, spot k probíhající Tříkrálové sbírce.

 

 

INFORMACE PRO VEDOUCÍ SKUPINEK: Po koledování můžete pokladničky odevzdávat průběžně na recepci Charity Zábřeh během pracovní doby (všední dny PO-PÁ 7:00-16:30). Vrátit je můžete také mimořádně, v neděli 6. ledna 2019 od 8:00 do 10:00 hod. v přízemí charitního domu sv. Barbory (Žižkova 15, Zábřeh). Pokud žádnou z těchto možností nemůžete využít, ozvěte se prosím koordinátorce (tel. 736 509 431, email: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz), domluvíme se individuálně.

Česká televize

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT Z BRNA: V přímém přenosu na televizním programu ČT 1 můžete v neděli 6. ledna 2019 v 18:00 hodin sledovat Tříkrálový koncert Charity ČR z Městského divadla v Brně.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 STARTUJE: TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ probíhá již od 2. ledna a s koledníky se můžete potkávat nejčastěji do neděle 13. ledna 2019. Poznáte je podle královského oděvu, s keramickou hvězdičkou na krku; nesou zapečetěnou pokladničku s logem Charity; doprovází je vedoucí s průkazkou koledníka a totožnost prokáže občanským průkazem. Koledníci se vydávají do ulic a navštěvují domácnosti, aby přinesli radostnou zvěst o narození Krista a zároveň prosili za ty, kteří si nemohou sami pomoci. V letošním roce se do sbírky zapojí více než 1500 lidí v bezmála 400 skupinkách. Jsme vděčni za každého ochotného člověka, který se chce tímto způsobem zapojit a pomáhat druhým. Samotnému koledování předcházela již od listopadu intenzivní příprava, která se také neobešla bez pomoci mnoha dobrovolníků. Těší nás, kolik ochotných lidí nám přišlo pomoci s přípravou kolednických potřeb, pomáhalo s vyhledáváním a oslovováním nových vedoucích skupinek, i s distribucí kolednických potřeb do vzdálených obcí našeho děkanátu. Děkujeme také naší dobrovolnici paní Hojgrové, která nám ušila překrásné a originální kostýmy pro 90 tříkrálových skupinek. Prosíme, otevřete koledníkům svoje dveře i srdce a podpořte charitní dílo služby potřebným v našem regionu. DĚKUJEME!

PŘEDPOKLÁDANÉ VYUŽITÍ VÝTĚŽKU SBÍRKY: Z nadcházejícího výtěžku TkS 2019 chceme - kromě přímé pomoci potřebným a chudším lidem v našem regionu - financovat rozvoj služeb, na které neseženeme prostředky jinde - například:

 • přispět na zřízení a provoz nového chráněného pracoviště v Zábřehu, kde najdou zaměstnání lidé se zdravotním postižením a sociálním handicapem, na trhu práce jinak neuplatnitelní,
 • doplnit zásoby zapůjčovaných zdravotnických a rehabilitačních pomůcek o nejčastěji využívané a chybějící: invalidní a sprchovací vozíky, antidekubitní matrace, polohovací postele, chodítka
 • pomoci financovat ztrátovou mobilní specializovanou paliativní péči, která umožní lidem na sklonku života, u kterých je ukončena léčba, dožít doma v kruhu blízkých se zajištěním kvalitní zdravotní i lékařské péče
 • spolufinancovat vytvoření zázemí a provoz služby zabývající se distribucí potravinové a materiální pomoci, přerozdělováním a dalším využitím darovaných věcí – nábytku, elektrospotřebičů, vybavení domácností, ošacení
Vernisáž výstavy

VERNISÁŽ VÝSTAVY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA DVACETILETÁ: "Ve dvanácti jsem koledoval poprve s tatínkem, pak už jsem byl vedoucí skupinky a koledoval s mladšími sourozenci, nyní již koleduji  se svými dětmi ".....Takto uteklo dvacet let, které tříkrálové koledování pod Charitou letos slaví. Na nelehké začátky i nezapomenutelné zážitky v roli koordinátora prvního ročníku zavzpomínal ředitel zábřežské Charity Jiří Karger při vernisáži výstavy Tříkrálových reálií v přísálí Kina RETRO. V rámci programu zahrály a zazpívaly děti ze ZUŠ, podávala se voňavá káva z "Kavárny NADĚJNÁ" - občasné mobilní kavárny klientů Charity Zábřeh. K vidění je zde strom s hvězdičkami které nosí koledníci každý rok s novým motivem; různé neplatné a cizí mince nalezené v pokladničkách, dárky, které od Charity za svoji pomoc dostávají; k přečtení jsou postřehy a vzkazy koledníků, grafiky a historické výtěžky. Výstava potrvá až do 9.12.2018, otevřená je vždy při promítání nebo po individuální domluvě v Kině Retro. Děkujeme Zábřežské kulturní s.r.o. za poskytnuté zázemí.

Tříkrálová matematika

ŽEHNÁNÍ KŘÍD: Křídy, kterými koledníci budou značit veřeje dveří navštívených domácností zábřežského děkanátu, byly požehnány o 1. neděli adventní 2. 12.2018 při mši svaté v 9:30 hod v Kostele sv.Tomáše Becketa v Mohelnici. Děkujeme za tuto službu, která sbírku předznamenává. Díky alternativě v podobě samolepek s nápisem budou koledníci připraveni i na plastové dveře s barevnou dýhou, na kterých nápis křídou nedrží a není vidět.   

TŘÍKRÁLOVÁ MATEMATIKA: I letos jsme oslovili učitele na několika místních základních školách, aby se svými žáky s pomocí cvičné tříkrálové kasičky procvičili soustředěné počítání a zopakovali českou měnu. Zároveň chceme, aby si  žáci uvědomili, že i drobný peníz násobený počtem dárců má velký význam. Tříkrálová matematika má ještě další rozměr – děti mohou navrhnout, jak by peníze, které spočítaly, mohly pomáhat. Tím si mohou nenásilnou formou uvědomit zodpovědnost s nakládáním s penězi z Tříkrálové sbírky – na projekty určené těm nejpotřebnějším kolem nás. Velmi oceňujeme, že na jedné škole bude cvičná pokladnička využita i na procvičení počítání v angličtině.

Devítka

PŘÍPRAVA KOLEDNICKÝCH POTŘEB: I letos se všechny kolednické potřeby (kasičky, hvězdičky, cukříky, tašky pro koledníky…) díky vstřícnosti zábřežské farnosti připravují na tzv. DEVÍTCE. Z budovy, kterou mnozí znají spíše jako bývalou budovu Základní umělecké školy (Farní 9), budou i letos tyto kolednické potřeby distribuovány vedoucím skupinek do zapojených obcí. Na přípravě se podílí celá řada dobrovolníků a konatelů veřejné služby.

VÝZVA A NABÍDKA ZAPOJENÍ: Od 2 do 15. ledna se koná v našem děkanátu již dvacátá Tříkrálová sbírka.  Charita Zábřeh opět hledá spolehlivé, obětavé a ochotné vedoucí kolednických skupinek a koledníky, kteří jsou pro koledování nezastupitelní. Zájemci starší 15-ti let se mohou hlásit koordinátorce Janě Skalické na tel. čísle 736 509 431 nebo e-mailu: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz , případně mohou využít a vyplnit připojenou návratku a odevzdat na recepci Charity. Všem těm, kteří nám již opětovnou účast potvrdili a chtějí pomáhat potřebným prostřednictvím největší humanitární sbírky v ČR, děkujeme za opětovné zapojení.

Výzva buď king

Vynalézavosti se meze nekladou, aneb jen některé možné způsoby zapojení se do organizace Tříkrálové sbírky:

 • vedení kolednické skupinky
 • stanu se jedním ze tří králů K+M+B
 • k provedení koledování zapůjčím své dítě (po skončení bude v pořádku vráceno)
 • jako hudební doprovod či fotograf
 • provedení výlepu a roznosu plakátků
 • příprava královských kostýmů a potřeb
 • VLÍDNÉ PŘIJETÍ KOLEDNÍKŮ A ŠTĚDRÉ OBDAROVÁNÍ DLE VLASTNÍCH MOŽNOSTÍ
 • pomoc při počítání výtěžku pokladniček
 • modlitba za dobrý průběh sbírky

 

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR