Aktuální anketa:Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR finančně podpořilo pořízení 3 kusů nových osobních automobilů pro terénní sociální služby CHARITY ZÁBŘEH

Charita Zábřeh aktuálně realizuje projekt číslo EDS: 013D312007301 - Pořízení automobilů pro terénní služby Charity Zábřeh, který byl finančně podpořen z prostředků MPSV ČR v rámci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb.

Cílem projektu je pořídit 3 kusy nových osobních automobilů ze segmentu malých městských vozidel, které budou pro pečovatelky, osobní asistentky a pracovnice odlehčovacích služeb sloužit k dopravě za klienty v celém rozsáhlém regionu, kde působíme: tedy od Červené Vody až po Loštice. Půjde o maloobjemová městská auta na alternativní pohon CNG tak, aby byla ekologická a došlo k maximální úspoře následných provozních nákladů. Nová vozidla nahradí stávající, dosluhující nejstarší auta z našeho vozového parku (Škoda Felicia, Felicia Kombi), která jsou v již nevyhovujícím technickém stavu a jejichž provoz je dále nerentabilní i nebezpečný.

Ilustrační foto:
Ilustrační foto

Ukončená výběrová řízení na dodavatele:
„Pořízení automobilů pro terénní služby Charity Zábřeh“
“ je zakázka na dodávku 3 kusů nových osobních automobilů dle přiložené zadávací dokumentace.


Výsledek zadávacího řízení:

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR