Aktuální anketa:Charita Zábřeh otevírá středisko potravinové pomoci

štědrovečerní večeře

Ve vánočním týdnu zábřežská Charita oficiálně spustila novou službu. Došlo k otevření zázemí střediska potravinové pomoci, jehož úkolem bude shromažďovat přebytky potravin a přerozdělovat je ve prospěch chudých a potřebných. Zázemí se nachází v suterénu charitního domu; prostory byly rekonstruovány a vybaveny díky dotaci z programu Leader, která byla Charitě přiznána skrze Místní akční skupinu Horní Pomoraví..

Byla tak završena druhá etapa rekonstrukce Charitního domu sv. Barbory na Žižkově ulici, kde má Charita Zábřeh své sídlo. První díl rekonstrukce spočíval ve vybudování kontaktního místa – recepce v přízemí, která slouží také jako obchůdek s výrobky dílen či stacionářů, duchovní literatury a devocionálií. Charita tento úsek (včetně navazující bezbariérové jednací místnosti) slavnostně otevírala za účasti donátorů, dodavatelů stavebních prací i zástupců médií koncem září.

Středisko potravinové pomoci oproti tomu zahájilo komorně, v poklidu, slavnostní chvílí s těmi, kterým bude sloužit. Charita vytipovala 13 lidí bez domova, kteří byli v předstihu pozváni na štědrovečerní večeři. Podávala se rybí polévka a filé z pangasia s bramborovým salátem. Pro tuto příležitost ji speciálně připravili dobrovolníci Charity. Duchovním slovem o smyslu vánoc přítomné pozdravil a povzbudil P. František Dostál, zábřežský kaplan. Posezení se konalo v přátelském duchu, za zvuku vánočních koled, někteří zúčastnění přiznali, že rybu nejedli již více než 20 let.

Ještě ve čtvrtek před Štědrým dnem pracovníci Charity rozvezli 30 kusů čerstvých vánoček, které pro účastníky dobrovolnického programu uvolnila Pekárna Leština.

V zázemí střediska potravinové pomoci je aktuálně uskladněno 120 kg mouky a těstovin z Intervenční potravinové pomoci EU. Hned v novém roce se chtějí pracovníci Charity obrátit na další regionální producenty a prodejce potravin s prosbou o zapojení se do tohoto projektu, tak, aby obsah potravinového balíčku byl v budoucnu co nejpestřejší. Chce také požádat místní restaurace, jestli by bylo možné využít - alespoň v mrazivých zimních dnech - zbytky polévek z jejich vývařoven. Charita se totiž v rámci projektu Dobrovolnictví nezaměstnaných „stará“ o více než 250 lidí v hmotné nouzi, což jsou lidé, kteří propadají sítem sociální pomoci až na dno. Mezi touto skupinou je menší část lidí bez domova, případně lidí sociálně hůře přizpůsobivých. Svojí pravidelnou měsíční prací pro Charitu i další přijímající organizace či obce si mohou zachovat stávající výši sociální dávky v hmotné nouzi, příspěvku na živobytí.

Zábřežská Charita tímto krokem rozšiřuje spektrum služeb praktické pomoci lidem v nouzi. Z dřívější doby totiž již provozuje nouzovou nocležnu pro 3 osoby, humanitární sklad nábytku a základního vybavení domácnosti, sociální šatník s oděvy a obuví, středisko osobní hygieny s možností umýt se a vyprat si osobní věci, je schopna dále poskytnout úvěrové jízdné do místa trvalého bydliště. Kromě příprav na nadcházející Tříkrálovou sbírku se chystá se na nový rok, v jehož polovině bude slavit výročí 20 let svojí znovuobnovené existence a služby potřebným.

Jiří Karger – ředitel Charity Zábřeh (tel. 736509430)
Ludmila Macáková – vedoucí Dobrovolnického centra (tel. 736529295)

 

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR