Aktuální anketa:Projekt rozšíření a zefektivnění sociálních služeb Charity Zábřeh byl podpořen z Regionálního operačního programu

Charita Zábřeh realizuje projekt číslo CZ.1.12/2.2.00/40.01864 - Rekonstrukce zázemí pro sociální služby Charity Zábřeh

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, resp. Regionálního operačního programu Střední Morava.

Donátor projektu

Datum zahájení projektu: 01.07.2013       Datum ukončení projektu: 31.10.2015

Objekt Valová 9 k rekonstrukci

Cílem projektu je úprava a modernizace části nevyužité a chátrající budovy na ulici Valová 9 v Zábřeze, která se nachází v centru města a těsně sousedí s budovou Charity Zábřeh. Rekonstrukcí dojde k sestěhování zázemí několika služeb, které jsou nyní umístěny v různých částech města. Jedná se o středisko terénní pečovatelské služby (PS), Občanskou poradnu a Půjčovnu kompenzačních pomůcek. Sestěhování do jedné budovy povede k úspoře času uživatelů při zapůjčování pomůcek a bezbariérové řešení (PS v současné době nemá bezbariérový přístup) usnadní přístup všem uživatelům. Zvětšením prostor pro PS vznikne předpoklad pro rozšíření pečovatelské služby, projekt počítá s vytvořením jednoho nového pracovního místa. PS bude vybavena softwarovým a hardwarovým zařízením pro evidenční činnost za přispění moderních technologií, což přinese vyšší komfort, nižší náklady a úsporu času pracovníků. Projekt dále počítá se zakoupením zdravotnických pomůcek (osobní zvedák, vanový zvedák, polohovací postele) a speciálně upraveného víceúčelového automobilu, což usnadní uživatelům se zhoršenou mobilitou přístup k veřejným službám či jim usnadní setrvat co nejdéle v domácím prostředí. Senioři budou mít užitek ze zakoupených termonosičů na dodání teplé stravy, lidé bez domova zase z vybudované sociální sprchy.

Více informací o projektu naleznete například na jeho profilu na webu Regionální rady ROP Střední Morava.

Aktuálně probíhající výběrová řízení na dodavatele:
„Dodávka a montáž nábytku a dalších zařizovacích předmětů“
“ je zakázka na vybavení rekonstruovaného objektu Valová 290/9, Zábřeh nábytkem a dalšími zařizovacími předměty pro zřízení nového zázemí našich sociálních služeb: pečovatelská služba, Občanská poradna a půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek.


Archiv již ukončených výběrových řízení na dodavatele:
„Stavební úprava budovy a přilehlé komunikace Valová 290/9, Zábřeh“ “ je provedení stavebních prací, úprav a rekonstrukce vyjmenovaných prostor v I.PP a I.NP objektu Valová 290/9 ve vlastnictví zadavatele dle projektové dokumentace a jejich adaptaci na zázemí terénní pečovatelské služby, půjčovny zdravotnických, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, Občanské poradny, sociálního zázemí pro lidi bez domova. Dále jde o opravu k objektu přilehlé zpevněné komunikace.


Předchozí zadávací řízení bylo pro administrativní chyby ve výzvě a nutné úpravy v prováděcí projektové dokumentaci zrušeno. Linky na přílohy jsou momentálně dočasně nefunkční, aby si je uchazeči v aktuálním opakovaném vyhlášení omylem nestáhli a nepostupovali podle původních, již neaktuálních podkladů. Děkujeme za pochopení.


„Dodávka zdravotnických pomůcek a termonosičů pro pečovatelskou službu“ je dodávka nových, nerepasovaných a nepoužitých zdravotnických kompenzačních pomůcek (osobního zvedáku se závěsem, vanového bateriového zvedáku, 5 elektrických polohovacích postelí) a 80 kusů termonosičů pro dodávku teplé stravy klientům pečovatelské služby
  • Datum vyhlášení: sobota 24. května 2014
  • Termín pro podání nabídek: úterý 3. června 2014, 12:00 hodin
  • Podrobné podmínky zadávacího řízení pro uchazeče: Výzva k podání nabídek
  • Povinná součást nabídky uchazeče: Krycí list nabídky


„Dodávka automobilu pro terénní pečovatelskou službu a přepravu částečně imobilních osob“ je dodávka nového nebazarového kompaktního víceúčelového (přeprava osob/ doprava nákladu) motorového vozidla typu MPV pro účely a zajištění terénní pečovatelské služby a přepravu částečně imobilních osob

  • Datum vyhlášení: pondělí 19. května 2014
  • Termín pro podání nabídek: středa 28. května 2014, 12:00 hodin
  • Podrobné podmínky zadávacího řízení pro uchazeče: Výzva k podání nabídek
  • Povinná součást nabídky uchazeče: Krycí list nabídky

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR