Aktuální anketa:Charita Zábřeh pomáhá lidem postiženým povodněmi v Čechách

Na tomto místě přinášíme vždy aktuální přehled možností, jak pomoci, jak se zapojit:

1. Využitelná a potřebná materiální pomoc, kterou vybíráme a shromažďujeme až do 14. června 2013:
  Aktuálně již žádnou další materiální pomoc nepřijímáme, děkujeme všem dosavadním dárcům!
 • Nářadí: velké hliníkové lopaty, krumpáče, košťata, smetáky, hrábě, stvební kolečka, kýble - plastové i kovové, hrabla na sníh
 • Pracovní oděvy a pomůcky: montérky, gumáky, rukavice plátěné, rukavice gumové, pevná pracovní obuv
 • Jiné prostředky: hadry, rýžové kartáče, respirační roušky, ruční postřikovače, gumové stěrky na podlahu, plastové pytle na odpad, pevné igelitové pytle, krycí plachty (velké, těžké)
 • Čistící prostředky a desinfekce: Savo, Savo proti plísním, tekuté mýdlo, čistící prostředky na nádobí a podlahy, prostředky na mytí oken, ....
 • Hygienické potřeby: tekuté mýdlo, dětské pleny, toaletní papír, dámské vložky, repelenty
 • V jednotkách kusů: spacáky, karimatky

Sběrné místo v recepci Charity Zábřeh - přízemí charitního domu, Žižkova 15, Zábřeh, všední dny 7-16:30 hod.
Sběrná místa jsou zřízena také na spolupracujících obecních úřadech, zatím: Chromeč (sbírka ukončena 11.6.), Cotkytle, Moravičany, Mohelnice (Informační centrum - Lazebnická 2, Mohelnice), od středy 13.6.2013 Hrabišín - obecní úřad, obchod
Odvoz materiální pomoci do zaplavených lokalit organizujeme na tyto termíny: PÁ 7.6.2013, ST 12.6.2013, PÁ 14.6.2013.
Pokud chcete věcnou pomoc sbírat spolu s námi, případně své dary jen přivézt a skrze nás přepravit, kontaktujte pro domluvu: Bc. Jiřího Kargera, tel. 736509430, email: reditel@charitazabreh.cz.

2. Finanční pomoc, dar do vyhlášené veřejné sbírky, kterou celoplošně koná Charita Česká republika:
  Aktuálně již žádnou další finanční pomoc nepřijímáme, děkujeme všem dosavadním dárcům!
 • bezhotovostní převod na sbírkový bankovní účet číslo 11998822/0800, vedený u České spořitelny pod variabilním symbolem 906 (následně lze CHČR vyplněním tohoto formuláře požádat o vystavení potvrzení o daru)
 • zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS CHARITAPOMOC na telefonní číslo 87 777 (DMS stojí 30 Kč, z toho Charitě bude na pomoc potřebným převedeno 27 Kč)
 • anonymně lze přispět hotovostí vloženou do zapečetěné sbírkové pokladničky umístěné na recepci Charity (Žižkova 15, Zábřeh)
 • hotovost darovaná formou příspěvku se záznamem na sběrací listinu (vhodné pro všechny, kdo potřebují potvrzení o svém daru pro daňové účely), přispět lze v recepci Charity (Žižkova 15, Zábřeh)

Místo, kde lze přinést svůj finanční dar do pokladničky nebo na sběrací listinu - recepce Charity Zábřeh - přízemí charitního domu, Žižkova 15, Zábřeh, všední dny 7-16:30 hod.
Přispět lze také přímo na Vašich obecních úřadech, které se do veřejné sbírky připojili a pokladničky a sběrací listiny si od nás vyzvedli: Chromeč (sbírka ukončena 11.6.), Moravičany, od pondělka 10.6. Mohelnice - Infocentrum, Lazebnická 2, od středy 13.6.2013 Hrabišín - obecní úřad, obchod
Finanční sbírka probíhá do 7. července 2013, s dotazy nebo se zájmem o zapojení (zapůjčení pokladniček či sběracích listin do Vašich obcí) kontaktujte Bc. Jiřího Kargera, tel. 736509430, email: reditel@charitazabreh.cz

3. Osobní, fyzická pomoc lidem v místě neštěstí při odstraňování škod:
  Momentálně již žádné nabídky na dobrovolnou výpomoc nepřijímáme, děkujeme za Váš zájem.
 • první část dobrovolníků odjela ve ST 12.6. spolu se 2 zaměstnanci CHZ do Čech na Litoměřicko
 • aktuálně přímo v Litoměřicích a přilehlých obcích - Želatice, ... operuje celkem 11 našich pracovníků
 • tým je samostatně mobilní, plně vybaven nářadím a přístroji (čerpadlo, wap, průmyslový vysavač, ....)

O průběžném dění na Litoměřicku, nasazení dobrovolnického týmu, pokračujících úklidových pracích Vás informujeme níže v aktualitách.

 


Informace z 10.června 2014:

Takřka přesně rok poté bilancuje Charita pomoc, jež doposud poskytla lidem v Čechách a v menší míře i na Moravě, kteří byli zasaženi povodněmi po vydatných deštích na přelomu května a června loňského roku. K výzvě k pomoci nebyli lhostejní a připojili se ve velké míře i dárci a pomocníci ze Zábřežska. Při tomto malém výročí tedy přinášíme malé ohlédnutí i informace o tom, jak Charita ČR s penězi naložila a naplnila důvěru veřejnosti. Připravili jsme pro Vás letáček se souhrnnými informacemi, shlédnout můžete také krátkou reportáž z vysílání České televize, případně se lze začíst do zprávy o tématické konferenci, kde Charita informovala mj. o zapojení svých zahraničních dárců.

Informace ze 6.července 2013:

Ke dnešnímu dni byla ukončena i finanční sbírka. Ve spolupráci s obecními/městskými úřady byla spočtena hotovost předaná do pokladniček a na sběrací listiny dárci: v Moravičanech (6.972 Kč), v Zábřehu (53.169 Kč), v Hrabišíně (3.398 Kč) a v Mohelnici (6.036 Kč). Tím jsme završili i tuto poslední možnost, jak obětem povodní pomoci. Pokud i nadále chcete prostřednictvím Charity přispět, navštivte speciální web Charity ČR, kde také najdete informace o využití takto získaných darů.

Informace z 25.června 2013:

 • Přinášíme Vám malé dosavadní ohlédnutí za pomocí Charity ČR po letošních povodních v Čechách.
 • Přepis emailem došlého poděkování: Dobrý den, rád bych vám touto cestou předal zprávu od mé kolegyně, která nedisponuje e-mailem, ale přesto chce vyjádřit své veliké poděkování. Poděkování je od paní Heleny Kladivové a pana Pavla Hodače bydlících v ulici Dolní rybářská č.p. 26 v Litoměřicích. Rádi by vyjádřili neskonalé poděkování a obdiv všem, kteří jim nepřetržitě pomáhali v této těžké situaci při povodních v minulých týdnech. Konkrétní poděkování je pro (omlouvám se za možné chybičky ve jménech, ale myslím, že každý se najde): Matěj Srovnal, Vladimír Šrot, Marie Friedlová, Marcela Věnosová, Petra Trojáková, Markéta Horáková. Taktéž obrovské poděkování hasičům z Moravy, Kapucínskému kostelu a všem ostatním, kdo pomáhali. Děkuji. S pozdravem Martin Ptáček

Informace z 21.června 2013:

Přinášíme další krátké zprávy o dosavadní práci našeho týmu zaměstnanců a dobrovolníků, kteří se předevčírem vrátili z Litoměřicka:
 • SO – pokračující úklidové práce v Žileticích ve 2 domech, pořez klád, vyklízení bytových jednotek
 • NE – vyklízení bytových jednotek, čištění zdí
 • PO – posílení charitního týmu o dalších 7 dobrovolníků z Charit Uherské Hradiště, Znojmo, Vyškov, Blansko. Práce ve 2 bytových jednotkách - vyklízení, čištění zdí, vyklízení a čištění dílny. Odstranění zdí v objektu Slavoje.
 • ÚT – pomoc celkem v 5 domech, čištění zdí, vyklízení dílen, hospodářských budov, úklid překážejícího dřeva na cestě do firmy v Žileticích, vyklizení a čištění sklepů u dvou starých paní v Píšťanech, čištění okolí poutního mariánského kostela v Křešicích: přístupové cesty, sochy Panny Marie, dovoz materiální pomoci
 • ST – vyčištění garáže v Pobřežní ul. v Litoměřicích, čištění okolí poutního místa v Křešicích: vyčerpání a čistění studánky

Poslední den pobytu na Litoměřicku došlo navíc ke zhodnocení činnosti krizového týmu na Diecézní Charitě Litoměřice, zdejší ředitelka Růžena Kafková předala vedoucí týmu Markétě Horákové děkovný certifikát.

Dnešního dne proběhla krátká tisková konference členů krizového týmu s médii. Sdělené informace lze najít např. v článku Šumperského Deníku nebo také ve vydané tiskové zprávě.


Informace z 15.června 2013:

Přinášíme krátké zprávy o dosavadní práci našeho týmu zaměstnanců a dobrovolníků, kteří byli vysláni na Litoměřicko:
 • ST – hned po příjezdu po poledni práce v ulicích Pobřežní a Dolní Rybářská v Litoměřicích, vyklízení domu (2 bytové jednotky), paní si zde vymknula koleno, když uklouzla na blátě; v dalším domě vyklízení kontaminovaného písku na dvorku; ve 3. domě vyklízení sklepa; večer krátký průzkum kam v dalších dnech, monitoring, tipy
 • ČT – dodělání práce v Litoměřicích – úklid domu dočista k následnému vysychání; zbytek týmu nasazen už v Želeticích (směr Terezín), pomoc v celkem 5 bytových jednotkách, voda zde pro blízkost toku Labe opadala pomaleji: 1.dům - vyklízení navlhlého uhlí aby se nevznítilo; 2.dům - vystěhování nábytku, vyklizení dřevěných fošen z garáže; 3.dům - čerpání vody a bahna ze sklepa, vyčištění sklepa, kompletní vyčištění stěn místností wap; 4.dům - vyklízení nábytku, vystěhování zaplavených věcí do kontejneru, vyklizení garáže; 5.dům – vyklízení nábytků a komplet všeho vybavení, vyčištění všech stěn místností wap.
 • PÁ – pokračující práce ve 3 domech započatých ve ČT; zjištění dalších 2 domků v Želeticích, majitelé je mohli navštívit poprvé po opadnutí vody, pročištění přístupové cesty motorovou pilou a zahájení úklidových prací. Výměna části členů týmu – příjezd a zapojení 2 dobrovolných hasiček z Rapotína

Působení našeho týmu je lidmi na místě velmi dobře hodnoceno pro množství i kvalitu práce, kterou zvládne vykonat. Důležitá je také samostatnost, mobilita, koordinovanost činností a zcela nepochybně i plné vybavení, které mají k dispozici a se kterým jsou schopni zvládat komplex činností od hrubých prací úklidu naplavenin až po čistý úklid domácnosti.

Ocenění zaplavených, že na tuto velkou psychickou a fyzickou zátěž nejsou sami, přišlo už i přímo z Litoměřic: Dobry den, chteli jsme podekovat vasim pracovnikum pod vedenim Mgr.M.Horakove za pomoc pri povodnich. Byli super!!! Dekujeme Roman Borovsky a Iveta Krejzova,Pobrezni 2, Litomerice

pomoc dobrovolníků pomoc dobrovolníků pomoc dobrovolníků pomoc dobrovolníků pomoc dobrovolníků pomoc dobrovolníků pomoc dobrovolníků


Informace ze 14.června 2013:

materiální pomoc Dnešním dnem jsme ukončili materiální, věcnou sbírku. Objeli jsme všechna sběrná místa v regionu a všechny věnované dary (nářadí, úklidové a čistící prostředky) jsme nechali převézt do centrálního humanitárního skladu. Další věci nám již nyní prosím nenoste - na místech zasažených povodní nejsou potřeba a nemohli bychom již zaručit jejich transport na místo ani smysluplné využití. Všem dárcům, kteří se rozhodnuli takto pomoci i do organizace zapojeným obecním úřadům moc DĚKUJEME!

Odvezeno bylo celkem 530 položek v celkové hodnotě 38.000 Kč. Cílovým určením byly obce, kterým Charita ČR pomáhá ze svého centrálního skladu na Litoměřicku: Lovosice, Mlékojedy, Terezín, Píšťany, Velké Žernoseky, Žalhostice, Libochovany, Malé Žernoseky, Litochovice, Brzánky, Černěves, Kyškovice, Trávčice, Hrobce, České Kopisty, Nové Kopisty, Nučničky, Libotenice, Počaply, Křešice, Třeboutice, Nučnice, Lounky.


Informace ze 12.června 2013:

Dnes ráno krátce po 7 hodině na Litoměřicko vyrazilo osobně pomáhat celkem 9 lidí - 2 zaměstnanci Charity Zábřeh a 7 našich dobrovolníků. Další 2 dobrovolníci vyrazí do Čech v pátek po vlastní ose a ke zbytku krizového týmu se přidají až na místě. Úkolem vyslaného týmu bude odklízet následky povodní (naplaveniny, bahno) a to převážně v domácnostech. Podrobnosti o jejich odjezdu přinesl například tištěný i internetový Deník.cz.

odjezd dobrovolníků odjezd dobrovolníků odjezd dobrovolníků


Informace z 11.června 2013:

S vděčností děkujeme zábřežské stavební firmě EKOZIS s.r.o., která nám dnes dovybavila krizový tým potřebným nářadím ze své prodejny stavebnin celkem za 7.728 Kč. Na zítřejší ranní odjezd na Litoměřicko jsme připraveni.

Děkujeme také obci Chromeč, která v úterý ukončila materiální sbírku a skrze dobrovolné hasiče její výtěžek dopravila na sběrné místo v recepci zábřežské Charity. Současně byla na obci uzavřena finanční sbírka, rozpečetěna pokladnička a její výtěžek 17.200 Kč bude přidán na povodňové konto Charity ČR. Vedení obce i všem občanům za takto hmatatelně vyjádřenou solidaritu se zaplavenými DĚKUJEME!

Dar obce Chromeč Dar obce Chromeč

Dosavadní charitní pomoc v jednotlivých oblastech záplavami zasažených Čech mapuje zpravodajství Televize NOE.

Informace z 10.června 2013:

Děkujeme zábřežské firmě PERLA, netkaný textil a.s., která nám dnes pro účely zajištění úklidových prací v místě povodní ze svého skladu dodala 43 balíků perforovaných utěrek z netkané textilie Pervin v celkové hodnotě přes 10.000 Kč. V následujícíh dnech bude i tento dar odeslán na Litoměřicko.


Odvoz materiální pomoci

Informace z 8.června 2013:

Charita Zábřeh v pátek 7.6. do povodněmi zasažených Čech odeslala:
 • z vlastního vybavení pro zvládání následků mimořádných událostí 10 kusů kondenzačních vysoušečů na Litoměřicko
 • hned v prvních chvílích od vyhlášení materiální sbírky shromážděnou pomoc (šlo o celkem 75 položek v celkové hodnotě zhruba 6.000 Kč), která byla i s dary dalších moravských Charit přepravena na Litoměřicko, a ihned byla distribuována do obcí: Velké Žernoseky, Libochovany, Mlékojedy, Terezín, Píšťany, Brzánky, Lounky, Černěves, Kyškovice, Trávčice. Záběry z předání našich vysoušečů a přeložení materiálu na transport do Čech přinesla i Česká televize, lze shlédnout z archivu Událostí v regionu (v čase cca 7:37 minut). Všem dosavadním dárcům moc děkujeme; materiální sbírka nadále pokračuje!

Podle aktualizovaných zpráv by měl zásahový tým i s přihlášenými dobrovolníky odjet pomáhat odstraňovat bahno a naplaveniny právě také na Litoměřicko, kde teprve voda opadá a úklidové práce nebylo naplno ještě možné započíst, a to nejspíše v první polovině příštího týdne.


Informace ze 6.června 2013:

Děkujeme prvním firmám, které nám nabídnuli svou pomoc:
 • dceřiné sociální firmě REPARTO Zábřeh za finanční dar 20.000 Kč na pomoc Charity po povodních
 • velkodistributorovi úklidových a čistících prostředků, firmě ECOLAB, která nám poskytla podporu ve výši 9.000 Kč
 • společnosti VOP Cz, s.p., která skrze naši Charitu nabídnula bezplatnou pomoc v zapůjčení komunálního stroje Dapper 5000 i s obsluhou a příslušenstvím (lopata, rypadlo, paletizační vidle, zametač Bema) na 2-3 týdny na úklid ifrastruktury v zaplavených obcích. Po jednání našich kolegů na místě se starosty postižených obcí, by měl v následujících dnech zamířit do obcí na Litoměřicko.


ilustrační foto

Tisková zpráva ze 3.června 2013:

Stále ještě není prostor pro následnou pomoc domácnostem zasaženým povodní, přesto se na ni již nyní Charita chystá. Jednotlivé vodní toky v Čechách již buď kulminovaly, nebo budou na průtoku maximální teprve v dnešních odpoledních hodinách. Hladina řek a potoků nyní někde stagnuje nebo velmi pomalu opadává. Jednotlivé složky IZS ve spolupráci s obcemi stále řeší ochranu lidských životů a zdraví (řízená evakuace a náhradní ubytování obyvatel), podnikají se preventivní kroky vedoucí k ochraně majetku a zabránění škod (bariéry, čištění toků).

Jsme v rámci sítě Charit v průběžném kontaktu s jednotlivými diecézními Charitami operujícími v místě neštěstí (Litoměřicko, Českobudějovicko, Plzeňsko), potřeby v terénu se mapují a zpřesňují. Terénní pracovníci Charity ze zdejších poboček jsou nyní v zasažených místech, mapují situaci, vchází do kontaktu s lidmi v nejvíce postižených obcích.

Charita Zábřeh se na zapojení do následné pomoci připravuje. V těchto chvílích mobilizuje svůj krizový tým, který je určený na osobní nasazení v místě neštěstí, fyzickou výpomoc s odstraňováním škod a následků velké vody. Jde o samostatnou, proškolenou a sehranou mobilní jednotku, která již od povodní v roce 2002 vyráží s plným vybavením (např. vozidlo, čerpadlo, wapka, průmyslový vysavač, nářadí) tam, kde je potřeba. Zatím Charita nemá konkrétní požadavek, je ještě velmi brzo a nebezpečí z velké vody ještě zdaleka neodeznělo. Úklidové práce tedy nelze započít, ale chce být připravena rychle pomoci těm, kdo by měli problém vlastními silami zdolat nánosy bahna a další způsobené škody. Pokud by někdo z veřejnosti chtěl za zázemí (ubytování, stravu, kompenzaci nákladů cestovného) skrze Charitu osobně, fyzickou prací svých rukou pomoci, může se nabídnout kontaktnímu pracovníkovi (František Klíč, telefon: 736 509 436, email: nadeje@charitazabreh.cz). Tuto pomoc Charita využije a zprostředkuje zasaženým, pokud se nepodaří situaci řešit sousedskou výpomocí a solidaritou lidí z blízkého okolí.

Pracovníci Charity revidovali své vybavení, které pro účely pomoci při živelných a přírodních katastrofách mají. Tímto by se chtěli obrátit na širší veřejnost a požádat o následující materiál, který momentálně pro zvládání podobných akcí chybí – byl již spotřebován. Jde o potřeby, které využije zásahový tým nebo přímo postižení lidé na místě, kteří tím ušetří finanční prostředky za jejich nákup: úklidové, dezinfekční a čistící prostředky (hadry, kartáče, košťata, plastové kbelíky, přípravky na mytí a dezinfekci podlah, na mytí oken), pevné gumové rukavice, pracovní rukavice, respirační roušky, ruční postřikovače, gumové stěrky na podlahu, hrabla na sníh, velké hliníkové lopaty, krycí plachty (velké, těžké). Pokud chcete (ale opravdu jen a pouze) uvedený materiál Charitě darovat, můžete jej osobně donést na sběrné místo, recepci Charity v přízemí charitního domu (Žižkova 15, Zábřeh), otevírací doba je ve všední dny 7:00-16:30 hodin. Protože se materiální potřeby v čase budou vyvíjet, sledujte tuto stránku, budeme zde naše požadavky aktualizovat.

Zábřežáci se připojili také k finanční pomoci, kterou organizuje v rámci povolené veřejné sbírky centrála Charita Česká republika. Libovolný dar na pomoc obětem letošních povodní je možné zaslat na sbírkový bankovní účet číslo 11998822/0800, vedený u České spořitelny pod variabilním symbolem 906. Anonymně lze přispět prostřednictvím Dárcovské SMS ve tvaru DMS CHARITAPOMOC zaslané na telefonní číslo: 87 777; případně hotovostí vloženou do zapečetěné sbírkové pokladničky umístěné na recepci Charity (Žižkova 15, Zábřeh). Dárci, kteří naopak potřebují potvrzení o svém daru, mohou kromě bankovního převodu zvolit také hotovostní formu příspěvku evidovaného na sběrací listině. Ten lze odevzdat v době 7:00-16:30 hodin taktéž v recepci v přízemí charitního domu.

Zábřežská Charita dočasně zastavila komerční zapůjčování kondenzačních vysoušečů a ty v terénu připravuje na případné rychlé stažení zpět. Po opadnutí vody budou skrze tamní Charity nabídnuty k rychlejšímu vysušení zasažených bytových jednotek.

Kromě této stránky, lze najít průběžně doplňované aktivity Charity ČR o těchto i předcházejících povodních na webu povodne.charita.cz.


Chci poděkovat všem, kterým situace lidí bydlících nedaleko není lhostejná a kteří si pro praktické provedení pomoci vybrali nebo vyberou jako partnera Charitu. (Jiří Karger, ředitel)


 

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR