Aktuální anketa:Charita Zábřeh pomáhá lidem postiženým povodněmi

úklid po povodních

Charita Zábřeh se zapojila do praktické pomoci lidem žijícím v oblastech, které byly postiženy lokálními záplavami. Velké škody na majetku způsobily silné přívalové deště, které rozvodnily jindy pokojné potoky a řeky. Během tohoto víkendu bylo zasaženo i Jesenicko a to silou ničivější než v roce 1997. Do konce měsíce června zde trvá vyhlášený stav nebezpečí, sčítají se škody a nastává čas vypořádat se s tím, co velká voda vzala nebo naopak zanechala.

Vedoucí Střediska humanitární a sociální pomoci Michal Uhrák a s ním i dalších pět dobrovolníků, kteří jsou zapojení do krizového týmu zábřežské Charity, vyrazili v pondělí 29.6. brzo ráno do Jeseníků, na Žulovsko. Úkolem týmu (složeného převážně ze skautů středisek Postřelmov, Skalička a pracovníka firmy Linde) bude pomoci s odklízením následků povodně v domácnostech starších lidí, kteří si sami pomoci nemohou a kterým fyzické síly nedovolí zvítězit s množstvím naplaveného bahna.

příprava materiálu

Zábřežská Charita tak reaguje na potřeby místní partnerské Charity Javorník a výstupy šetření terénních psychosociálních týmů, které na Jesenicku působí.

Nářadím a čistícími prostředky zábřežský zásahový tým bezplatně ze své prodejny stavebních potřeb vybavila zábřežská firma EKOZIS . Velmi rychle a ochotně zareagovala na potřebu pomoci - stejně jako v roce 2006 při povodních v Jižních Čechách. DĚKUJEME!

V pohotovosti je také další vybavení, kterým Charita Zábřeh v této oblasti činnosti jako další složka Integrovaného záchranného systému pro řešení mimořádných událostí disponuje – vysoušeče, kalová čerpadla, ostřikovače, generátory elektřiny.

    Kromě osobní dobrovolnické pomoci mohou lidé a firmy vyjádřit svoji solidaritu s postiženými povodní a skrze místní Charitu pomoci následujícími způsoby:
  • zaslat příspěvek bezhotovostně do oficiálně povolené sbírky Charity ČR: na centrální sbírkový účet 22770022/0800 vedený u České spořitelny pod variabilním symbolem 906
  • přinést finanční dar v hotovosti do účtárny organizace – Charita Zábřeh, Žižkova 15 (ve všední dny od 7-16 hodin). Zde jsou připraveny sběrací listiny a je možné požádat i o potvrzení o daru.
  • anonymně přispět do zapečetěné pokladničky v dobrovolnickém centru - bývalé prodejně Ledňáček Na uspořádání materiální sbírky prozatím Charita nemá z postižených míst požadavky.

Chci poděkovat všem, kterým situace lidí bydlících nedaleko není lhostejná a kteří si pro praktické provedení pomoci vybrali nebo vyberou jako partnera Charitu. (Jiří Karger, ředitel) 

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR