Aktuální anketa:Postní almužna 2014

Postní schránka 2014

Postní almužna je dobrovolná a praktická aktivita zaměřená na prohloubení prožívání postní doby. Klade si za cíl zejména propojit almužnu a půst, jako aspekty postní formace a být praktickým nástrojem postní praxe. Postní almužna je návratem k postní praxi prvních křesťanů, kteří své almužny anonymně věnovali na podporu charitativního díla církve. Na našem území proběhne letos již pošesté a spočívá v tom, že to, co ušetříme v postní době svým postem, vložíme ve finančním vyjádření do postní schránky a pak věnujeme potřebným prostřednictvím Charity.

Poselství papeže Františka k postní době 2014

Do schránek také můžete vkládat náměty na pomoc v nouzi, konkrétní jména či úmysly modliteb. U námětů na pomoc bude zjištěna potřebnost, na jejímž základě bude případná podpora poskytnuta. Za úmysly modliteb se zaměstnanci Charity Zábřeh budou ve velikonoční době modlit. Na postní schránce jsou také uvedené různé náměty k využití Postní almužny, které můžete označit. I když výtěžek z této aktivity je v našem děkanátu určen do Stipendijního fondu, je pro nás tato zpětná vazba od vás důležitá ke zjištění, ve kterých oblastech právě vy vidíte potřebnost naši podpory.

Letáček k Postní almužně 2014 od prezidenta Charity

  Časový harmonogram:
 • 5.3. Popeleční středa a 9.3. První neděle postní – vyzvednutí postních schránek v kostelích, případně budou po celou postní dobu k dispozici na recepci Charity Zábřeh
 • 27.4. Druhá neděle velikonoční, Svátek Božího milosrdenství – odevzdání postních schránek v kostelích při mších svatých, případně v následujícím týdnu na recepci Charity Zábřeh.

Využití výtěžku
Se souhlasem kněží zábřežského děkanátu je z výtěžku Postní almužny vytvořen Stipendijní fond, jehož cílem je pomoci početným, neúplným a sociálně slabším rodinám s dětmi a podpořit studium a další osobnostní, duchovní, kulturní a sportovní rozvoj dětí a mládeže. Na základě námětu ze strany kněží, spolupracujících organizací a veřejnosti je u navrhovaného příjemce provedeno sociální šetření, na jehož základě ustanovená komise určuje finanční pomoc. Navržená pomoc také podléhá schválení místního kněze. Tyto kroky jsou nutné, abychom zamezili případnému zneužití pomoci.

  Výtěžky Postní almužny v předchozích letech:
 • 2013 - 73.495 Kč
 • 2012 - 76.852 Kč
 • 2011 - 68.948 Kč
 • 2010 - 54.828 Kč
 • 2009 - 79.105 Kč


 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR