Aktuální anketa:Pomoc zemětřesením postiženému Haiti

Efektivně je aktuálně možné pomoci výhradně finančními prostředky. Přispět do vyhlášené sbírky můžete následujícími způsoby:

  • anonymně do pokladničky umístěné v prodejně Ledňáček (Žižkova 17, Zábřeh) nebo v recepci Městského úřadu Mohelnice (nám.Svobody 1, Mohelnice)
  • oproti potvrzení o daru na sběrací listinu v účtárně Charity Zábřeh (Žižkova 15, Zábřeh) nebo v přízemí recepce Městského úřadu Mohelnice (nám.Svobody 1, Mohelnice)
  • bankovním převodem na účet 35-1868350237/0100 pod variabilním symbolem 99999
  • mobilem: dárcovskou SMS ve tvaru DMS HAITI zašlete na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30,- Kč u všech telefonních operátorů. Charita z každé DMS zprávy obdrží částku 27,- Kč.

Charita ČR pomáhá skrze vlastní pracovníky přítomné v místě katastrofy, zaměstnance Caritas Haiti a prostřednictvím partnerské americké Charity – Catholic Relief Service a Caritas Haiti.
Děkujeme, že nejste lhostejní k neštěstí druhých a pomáháte naším prostřednictvím!

pomoc haiti

Mimo tuto pomoc se naše Charita rozhodla věnovat na pomoc lidem na Haiti i výtěžek letošního jubilejního 10. plesu, který zdvojnásobí Nadace Divoké husy.
Všechny města a obce v naší oblasti byly současně obeslány s nabídkou na zapojení se do sbírky. Zde přinášíme aktualizovaný přehled akcí, které se dějí v obcích našeho děkanátu:

  • Město Mohelnice se zapojilo do shromažďování finančních darů - přispět do zapečetěné pokladničky nebo na sběrací listinu je možné v recepci MÚ u paní Skálové
  • Obec Moravičany má umístěny zapečetěné sbírkové pokladničky v prodejnách smíšeného zboží Jednota a U Vlčků
  • farnost Štíty pořádá v neděli 24.1.2010 v kostele Nanebevzetí Panny Marie benefiční koncert Scholy Piccola, začátek v 14.30 hodin
  • Obec Postřelmov věnuje na účel pomoci Haiti část výtěžku obecního plesu, který se uskuteční koncem února

Aktuality převzaté ze zpravodajství a tiskových zpráv CHČR

Trvalý odkaz na články webu idnes.cz.

20.ledna 2010:Haiti ve středu 20. 1. 2010 znovu otřáslo zemětřesení. Charita Česká republika ve stejný den vyslala dva své pracovníky přímo do centra humanitární pomoci Charity, kterou na Haiti koordinuje americká Charita - Catholic Relief Services (CRS). Kromě jejich zapojení do humanitárních aktivit Charity na Haiti, mají za úkol zjišťovat potřeby postižených obyvatel Haiti a připravit programy pro efektivní využití prostředků dárců finanční sbírky Charity. Na pomoc Charity ČR se již podařilo získat 9 314 962 Kč.
haiti Zemětřesení dnes znovu otřáslo Haiti. Otřesy o intenzitě 6,1 Richterovy škály zasáhly oblast 42 kilometrů severozápadně od města Jacmel a 56 kilometrů jižně od poničené metropole Port au Prince. Došlo k nim v 6:03 ráno místního času (12:03 SEČ). Zatím nejsou zprávy o nových obětech, ale podle svědků nové záchvěvy vyvolaly mezi lidmi paniku. Většina Haiťanů z míst těžce poškozených úterním zemětřesením přespává ve stanech nebo na ulicích.
Včera odletěla na Haiti slovenská výprava zdravotníků z Bratislavské univerzity sv. Alžběty, mezi nimi také zdravotní sestra Jana Smyčková ze Zábřehu na Moravě. V době zemětřesení byl slovenský tým na hranici mezi Dominikánskou republikou a Haiti, podle jejich vyjádření však žádné otřesy nepocítili. „Trvalý kontakt s nimi a získávání rychlých aktuálních informací nám umožňuje satelitní telefon, kterým jsme vybavili nejen slovenskou skupinu, ale také další tým Charity Česká republika,“ říká Marek Navrátil, tiskový mluvčí Arcidiecézní charity Olomouc, která humanitární pracovníky Charity vyslala.
Veřejnou sbírku Charity ČR lidé k 20. lednu podpořili částkou 9 314 962 Kč, prostřednictvím mobilního telefonu už přišlo celkem přes 83 tisíc DMS zpráv. „Sbírají také zaměstnanci firmy T-Mobil, hlásí se některá města a obce,“ říká Marek Navrátil. Některé Charity olomoucké diecéze se zřekly části svého výnosu z Tříkrálové sbírky a ve prospěch sbírky na Haiti věnovaly celkem 955 tisíc korun. „Charita ČR i touto cestou vyjadřuje všem dárcům svoji vděčnost,“ dodává Marek Navrátil.


19.ledna 2010: Charita Česká republika ve středu 20. 1. 2010 vyšle dva své pracovníky přímo do centra humanitární pomoci Charity, kterou na Haiti koordinuje americká Charita - Catholic Relief Services (CRS). Kromě jejich zapojení do humanitárních aktivit Charity na Haiti, mají za úkol zjišťovat potřeby postižených obyvatel Haiti a připravit programy pro efektivní využití prostředků dárců finanční sbírky Charity. Na pomoc Charity ČR se již podařilo získat 6 994 771,70 Kč.
Charita Česká republika prostřednictvím Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) připravila na cestu dva pracovníky, kteří na Haiti odletí ve středu ráno. Jedním z členů týmu je koordinátorka projektu Adopce na dálku – Haiti, Irena Klimková, která přímo na Haiti pracovala v roce 2008. Vedoucím týmu je Oldřich Pospíšil, pracovník humanitárního oddělení Charity ČR v Praze, se zkušenostmi ze zahraniční humanitární a rozvojové pomocí. Ten se humanitárního projektu účastnil naposledy v roce 2009 v Moldavsku.
Hlavními úkoly těchto pracovníků bude aktivní zapojení do distribuce pomoci Charity, kterou na Haiti vede CRS spolu s Charitou Haiti. Zároveň účastí v koordinační skupině CRS budou moci vyhledávat aktuální potřeby lidí postižených zemětřesením. Na základě těchto informací pak budou připraveny konkrétní programy, které budou financovány z prostředků charitní veřejné sbírky a dalších možných zdrojů.
haiti „Klademe důraz na dlouhodobost programů. Vedle programů na okamžitou pomoc je potřeba již teď pamatovat na projekty, které umožní obyvatelům na Haiti návrat do normálního života.“ komentuje plány ředitel ACHO, Václav Keprt, a dodává: „Rádi bychom přesvědčili dárce i oficiální místa, že právě na tyto víceleté programy je potřeba vyčlenit nejvíce finančních prostředků. Bez této pomoci se většina obyvatel Haiti do normální situace nikdy nedostane.“
Oba pracovníci ve středu ráno v 11:05 hodin odlétají z Prahy a pokud to situace dovolí, následující den přistanou v cílové oblasti. Zprávy očekáváme průběžně, všude tam, kde bude telefonické nebo internetové spojení. První zprávy z místa pak nejdříve v pátek. „Prioritní je pro nás bezpečnost obou pracovníků. Sledovali jsme pozorně veškeré zprávy o situaci v oblasti a nepokojích v Port au Prince. Rozhodnutí vyslat humanitární tým ovlivnila i snaha o efektivní a cílené využití Charitě svěřených prostředků. Jsem přesvědčen, že práce obou pracovníků přímo na Haiti pomůže těm, kteří zemětřesení přežili a nutně naši pomoc potřebují, a to nejen v těchto dnech, ale i ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.,“ k misi vysvětluje Martin Zamazal, koordinátor pomoci Charity ČR pro Haiti.
Financování humanitární pomoci na Haiti Charita ČR plánuje pokrýt z veřejné sbírky, která probíhá již od středy 13. ledna. Za tu dobu Charitu podpořily desetitisíce dárců ať již přímými dary na sbírkové konto nebo DMS, kterých Charita přijala již 97 tisíc. Velmi důležitou podporou bude také Celonárodní sbírka na pomoc obětem ničivého zemětřesení na Haiti, která se uskuteční ve všech farnostech během bohoslužeb v neděli 24. 1. 2010.
V úterý Charita ČR také pomohla slovenské výpravě, kterou organizuje Prof. Krčmery z Vysoké školy zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě. Ta vyslala 19. 1. do postižené oblasti dva tříčlenné týmy zdravotníků. Mezi tyto pracovníky patří také česká zdravotní sestra Jana Smyčková, bývalá spolupracovnice ACHO, která na Haiti působila s přestávkami v letech 2007 - 2009. Charita ČR vybavila slovenský zdravotnický tým satelitním telefonem, který mu zajistí spojení s okolním světem a v případě ohrožení jim umožní požádat o pomoc, a zajistila dopravu Jany Smyčkové na vídeňské letiště.


17.ledna 2010: Charita Česká republika se ve středu 20. 1 .2001 zapojí prostřednictvím dvou pracovníků do humanitární pomoci, kterou na Haiti koordinuje americká Charita - Catholic Relief Services (CRS). Ještě před odletem česká Charita pomůže slovenskému týmu, který odletí o den dříve.
Charita Česká republika prostřednictvím Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) připravuje na cestu dva pracovníky, kteří na Haiti odletí ve středu ráno. Do pomoci se zapojí prostřednictvím týmů, které má na Haiti americká CRS, prioritou je jednoznačně distribuce pomoci přímo konkrétním lidem. Důležité bude také předávání informací o aktuální situaci a hlavně o potřebách lidí postižených katastrofou, na základě kterých bude Charita ČR formulovat svoji strategii a programy pro nejbližší týdny.
haiti V sobotu 16. 1. se Charita ČR spojila s Vysokou školou zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě, která vysílá v úterý 19. 1. do oblasti dva tříčlenné týmy zdravotníků. Mezi ně patří také česká zdravotní sestra Jana Smyčková, bývalá spolupracovnice ACHO, která na Haiti působila v roce.... Charita ČR vybaví slovenský tým satelitním telefonem, který zajistí lidem charitního týmu spojení s okolním světem a v případě ohrožení jim umožní požádat o pomoc.
Americká CRS, se kterou bude Charita ČR na Haiti úzce spolupracovat, již druhý den po katastrofě uvolnila 5 milionů dolarů. „Dobrovolníci a pracovníci CRS v Dominikánské republice nakupují a kompletují krabice s potravinami pro postižené v Port au Prince. Hlavní cílem je ještě v Dominikanské republice připravit dostatečné množství balíčků tak, aby nasytily 50 tisíc lidí v nejbližších dnech. CRS k aktuální pomoci aktivovala veškeré svoje zásoby potravin a transportní prostředky,” říká Kenn Polsky, regionální ředitel CRS.
CRS má v Dominikánské republice k dispozici také plachty, vhodné pro stabu provizorních přístřeší, kontejnery na vodu, sítě proti moskytům, hygienické balíčky a kanystry na vodu pro dalších 500 rodin. Tento materiál okamžitě přesouvá do hlavního Haiti města Port au Prince. Do Port au Prince se už také přesunul tým z Les Cayes (jih Haiti) a přivezl s sebou 15 tun komodit původně určených pro projekty v Les Cayes. Na cestě do přístavu v Port au Prince je také loď s 200 tunami oleje a 1300 tunami celozrnné pšenice, na cestě k Haiti jsou také velkoobjemové kontejnery na vodu a vodu čistící tablety.


16.ledna 2010: Z emailu Evy Dostálové, humanitární pracovnice ACHO původem z Loštic, která na Haiti aktuálně působí. "Vsechny moc zdravim a dekuji za projevenou solidaritu a ucast na katastrofe,ktera postihla tento chudy ostrov. Ja i otec Roman jsme v poradku, v tu dobu jsem byla v Gonaives, kde jsem pecovala o sirotky s nemoci AIDS. Krome soku,ktery jsme prozili, se nam nic zleho nestalo, takze jsem zivi a zdravi. Situace tady je velmi neprehledna, nevi se presny pocet mrtvych, v hlavnim meste skutecne nezustal kamen na kameni, nefunguje dodavka potravin, nafty, brzy budeme bez elektriky, jsme bez penez, banky nefunguji. To jsou vsak jiste v tomto okamziku nepodstatne veci, tezko si predstavit velkou tragedii, kterou prozivaji mistni, pribuzni obeti. dnes jsme dorazili do BdH, kde nas s placem vitali lide, mnoho z nich ztratilo sve nejblizsi. Je opravdu tragicke, ze tento stat, kde sidli jen bida a nouze, postihlo dalsi nestesti. Jeste jednou dekuji za vyjadrenou ucast a preji vam vse dobre, Eva."


15.ledna 2010: Biskupové českých a moravských diecézí reagují na dramatickou situaci v Haiti a vyhlašují celonárodní sbírku na pomoc obětem ničivého zemětřesení. Sbírka se uskuteční ve všech farnostech během bohoslužeb v neděli 24.1.2010.
V úterý 19.1.2010 v 18.00 hodin, na závěr prvního dne 79. plenárního zasedání ČBK, se bude konat mše svatá ve svatováclavské kapli v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha za oběti tohoto ničivého zemětřesení. Hlavním celebrantem bude olomoucký arcibiskup Jan Graubner, promluvu přednese českobudějovický biskup Jiří Paďour. Při zemětřesení zahynul také arcibiskup haitského hlavního města Port-au-Prince Mons. Serge Miota.


haiti

15.ledna 2010: Na místě již od prvních hodin po katastrofě pomáhá haitská Charita, spolu s americkou Charitou CRS. Poskytují první pomoc zraněným, kteří jsou dopravováni do hlavních nemocničních center hlavního města a jeho okolí. Do pomoci se zapojí i dva charitní pracovníci, kteří se připravují na cestu do oblasti. Jejich úkolem bude zejména distribuce akutní pomoci a průzkum potřeb na místě, na jehož základě bude proudit k postiženým konkrétní pomoc financovaná ze sbírky Charity ČR.
Na Haiti byla ustanovena skupina, která pro mezinárodní síť Caritas Internacionalis vypracovala první zprávu o situaci v hlavním městě. Skupinu tvoří ředitel Caritas Haiti Pere Serge B. Hadic, koordinátorka pomoci Marie Fausta Jean-Maurice a Joseph Jonides Villarson. Tým provedl průzkum celkem šesti zón v hlavním městě a to Dumas, oblast vládních budov, Turgeau, Champs de Mars, Bas Lalue a Debuty.
Tým ve zprávě potvrdil, že všude v hlavním městě Port-au-Prince jsou zničené soukromé i veřejné budovy, obzvláště pak vícepatrové stavby. „Arcibiskupství, katedrála, kostel Sacré-Cour v Turgeau, Saint-Louis Roi de France, kostel Svaté Anny, atd. jsou zničeny a dále prezidentský palác, ministerský palác, budova se sídlem ministerstva pro podmínky žen a ženských práv, daňové generální ředitelství, atd.,“vyjmenovává zpráva. Veřejná místa, ulice, nezastavěné plochy jsou zaplněné lidmi, kteří nevědí, kam jít. Tato situace může rozpoutat bouřlivé chování občanů. Byly již nahlášeny případy loupeží v některých obchodních zónách Port-au-Prince.
V postižené oblasti se údajně stále téměř nevyskytují vozy národní policie. Národní centrum výzbroje (CNE) pozvolna zkouší vyklidit a zprůjezdnit některé oblasti. Členové vedení Národní obrany (DPC) jsou otřeseni. Návštěva týmu Charity Haiti v centru pohotovostních operací ukázala, že DPC je převálcována událostmi. Do DPC bylo dodáno cca 60 stanů pro pomoc některým těžce postiženým rodinám.
Aktuálně jsou dalšími potřebami zejména voda, přikrývky, stany pro přemísťované osoby, hygienické a potravinové balíčky. Situace zůstává stále napjatá, zejména i proto, že je možné očekávat ještě další otřesy.
haiti Prezident Caritas Haiti, Mgr. Pierre André Dumas prostřednictvím Radia Signal FM apeloval na postižené lidi a vyzval je k ostražitosti, rozvaze, mobilizaci a soudržnosti.
Kromě poskytované pomoci Caritas Haiti pokračuje v průzkumech v dalších oblastech za účelem vyhodnocení škod a pátrání po mrtvých a nebo zraněných, kteří ještě nebyli dopraveni do zdravotnických center.
Mnoho lidí nepřežije následky úrazů, protože situace v oblasti zdravotnictví byla katastrofální i před zemětřesením, není dostatek léků, personálu, potravin a vody. Nefunguje elektřina, telefony, mobilní ani internetová síť. Tento fakt ovlivňuje velmi špatnou situaci při získávání aktuálních informací.
Arcidiecézní charitě Olomouc se dále podařilo kontaktovat dalšího haitského spolupracovníka Ismaela Doru, jehož obydlí je srovnáno se zemí. Dalšími ze spolupracovníků na Haiti jsou Obláti z Provinčního domu v hlavním městě. Budova, ve které Obláti sídlí je poškozena. Smutnou zprávou je, že jeden student 3. ročníku teologie při zemětřesení přišel o život.


14.ledna 2010: Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO), která se zapojila do mezinárodní humanitární pomoci Haiti, těžce postiženému zemětřesením, má další zprávy o situaci. Během minulé noci se podařilo prostřednictvím internetu spojit s P. Romanem Musilem, oblátem, který působí na Haiti ve vesnici Baie de Henne.
V době katastrofy se nacházel v Port-de-Paix, západně od epicentra zemětřesení, kde byly otřesy mnohem slabší. Jak uvedl Roman Musil, podařilo se mu navázat spojení s Evou Dostálovou, která působí na Haiti jako spolupracovnice ACHO. O její situaci se během včerejšího dne nedařilo získat informace. „Situaci na Haiti ještě komplikuje deštivé počasí, které rozbahnilo cesty tak, že jsou prakticky nesjízdné,“ píše Roman Musil.
haiti O situaci na Haiti se intenzivně zajímají „rodiče“ zapojení do Adopcí na dálku-Haiti. V tomto projektu ACHO prostřednictvím jejich příspěvků umožňuje školní docházku téměř 500 dětí z několika oblastí Haiti. Děti jsou doufejme v pořádku, až na skupinu asi 30 – 50 dětí z oblasti Port-au-Prince, o nichž bohužel zatím nemáme žádné zprávy,“ informovala vedoucí tohoto projektu Irena Klimková.
Na pomoci Haiti ACHO spolupracuje také prostřednictvím Caritas Internationalis, která uspořádala včera telekonferenci k situaci na Haiti a vyslal tým pracovníků, kteří by postupně měli dorazit do Port au Prince v pátek 15. ledna informace se podařilo získat i přímo od ředitele americké Charity CRS na Haiti Karla Zelenky, který prosí o humanitární pomoc a zároveň poděkoval za připravenost Charity ČR pomoci obětem zemětřesení.


13.ledna 2010: Překlad první monitorovací zprávy místních pracovníků Caritas Haiti bezprostředně po zemětřesení.


13.ledna 2010: Podle dostupných informací v 16:53 místního času (22:53 SEČ) zasáhlo Haiti zemětřesení o síle 7 stupňů Richterovy stupnice, s následnými otřesy o síle 5,9 a 5,5. Epicentrum se nacházelo 16 km jihozápadně od hlavního města Port-au-Prince.
„Všude okolo křičí lidé a zdi domů se zřítily do ulic, takže blokují dopravu,“ uvedl ředitel humanitární organizace World Vision na Haiti, Frank Williams. „Jsme v šoku z toho, co jsme zažili.... lidé naříkají.... jsou velmi vyděšeni.“
„Lidé jsou vystrašení. Je zde plno raněných a naříkajících lidí, kteří se snaží najít své blízké pod zřícenými budovami,“ říká Ian Rogers z Save The Children.
Zemětřesení podle AFP trvalo více jak minutu a způsobilo zřícení mnoha budov, mezi jinými nemocnice v Petion Ville a prezidentského paláce, vládních budov a katedrály v centru a také mnoho domů postavených v převážně kopcovitém terénu hlavního města. Zemětřesení naštěstí nepoškodilo vzletovou dráhu mezinárodního letiště, kterou bude možné dopravit pomoc.
Podle poradce haitského prezidenta, který telefonicky hovořil s velvyslancem Haiti v USA Raymondem Alcidem Josephem, je situace velmi vážná a všude vládne chaos. Sám velvyslanec pak podle CNN požádal státy světa o pomoc.
Humanitární organizace a zahraniční vlády, především USA jsou připraveny humanitární pomoc poskytnout. Přímo na místě působí i humanitární organizace Catholic Relief Service (CRS), partnerská americká Charita, která se zapojila do pomoci obyvatelům Port-au-Prince. Podle jejího představitele, Čecha Karla Zelenky, lze očekávat tisíce mrtvých.
Charita ČR uvolní na pomoc pro Haiti částku jeden milion Kč. Dne 13. ledna 2010 uvolnila částka 500 00 Kč (tato částka byla složena z krizových fondů Charity ČR a Arcidiecézní charity Olomouc a příspěvku 200 000 Kč od Římskokatolické farnosti Zábřeh a okolních farností. Farnost Zábřeh trvale podporuje činnost misionáře Romana Musila, který působí na Haiti.


 

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR