Aktuální anketa:Projekt materiální potravinové a hygienické pomoci FEAD
(POZOR - projekt byl v únoru 2017 ukončen, návazně jej nahrazuje projekt POMPO II., klikněte pro více informací)

Co je FEAD? FEAD je zkratka Fondu evropské pomoci nejchudším osobám. Jde o společný projekt zemí Evropské unie pro léta 2014 – 2020, prostředky fondu mají přispět ke snížení počtu osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením tak, že jim budou partnerské organizace materiálně pomáhat se zajištěním základních potřeb. Tato pomoc je v ČR financována z Operačního programu potravinové a materiální pomoci, koordinována MPSV ČR.

Plakátek publicity programu

Proč je pomoc poskytována? Snahou je bojovat s chudobou a souvisejícími aspekty, které prohlubující se sociální nerovnost do společnosti přináší – nebezpečím hlubšího sociální vyloučení a spirálou dalších návazných patologických problémů (např. závislosti, rozpad rodiny, bezdomovectví, kriminalita, ...). Cílem je tedy snižování počtu lidí chudobou ohrožených: méně lidí bude trpět nedostatkem jídla, zejména jídla kvalitního a vyváženého, takže nebude ohroženo jejich zdraví. Méně lidí si nebude schopno zajistit osobní hygienu o sebe nebo své děti.

Kdo pomoc u nás v místě realizuje? Partnerskou organizací MPSV a Charity Česká republika pro uskutečnění projektu v regionu Zábřežska, Mohelnicka, Štítecka, Postřelmovska, Lošticka, Úsovska, Červenovodska a Tatenicka je CHARITA ZÁBŘEH. V oblasti Králicka tento projekt realizuje ve spolupráci s CHARITOU ÚSTÍ NAD ORLICÍ.

Ke komu pomoc směřuje? Jde o širokou škálu všech těch, kteří žijí v ohrožení chudobou a jejich příjem nestačí na pokrytí základních nejdůležitějších potřeb. Jde například o jednotlivce v obtížné finanční nebo sociální situaci či třeba lidi bez domova, nebo ty, kdo jsou budoucí ztrátou domova ohroženi. Jde ale také o nízkopříjmové rodiny a domácnosti s větším počtem dětí, neúplné rodiny se samoživiteli, seniory s nízkým důchodem apod. Pomoc cílí také na ty, kdo žijí v nevyhovujícím bydlení (azylové domy, ubytovny) či v sociálně vyloučených lokalitách. Nemusí vždy jít jen o potřebné zcela bez příjmů ze zaměstnání: mohou pracovat za minimální mzdu, může jim být zaměstnavatelem zadržována mzda, mohou např. v obci vypomáhat na podporovaných místech VPP.

Ilustrační foto

Je nějaké přesné kritérium kdy a komu pomoci? Pomoc není „nároková“, lze její poskytnutí přiznat, ale i odmítnout. Na rozdíl od sociálních dávek není přidělována automaticky po splnění nějakých kritérií (např. výše příjmu dle koeficientů násobků životního minima). Při distribuci pomoci se přihlíží zejména k individuální situaci potřebných. Vždy rádi pomůžeme tam, kde uvidíme konkrétní aktivitu a vlastní snahu lidí měnit svůj život k lepšímu, ochotu ke spolupráci a připravenost převzít zodpovědnost za svá rozhodnutí. Neradi pak naopak pomáháme tam, kde lidé vždy jen pasivně čekají, jak se o ně kdo jiný postará. K odmítnutí vydat balíček pak vždy dojde v okamžiku, když člověk dorazí na výdejní místo pod vlivem návykových látek, pomoc si vynucuje, v minulosti ji nevyužil pro svou potřebu dle dohody a například ji zpeněžil či vyměnil.
Charita Zábřeh poskytuje balíčky pouze lidem pobývajícím v obcích regionu její působnosti = děkanátu Zábřeh (ORP Zábřeh, ORP Mohelnice, částečně pak ORP Lanškroun) a také v celém sousedním ORP Králíky. Lidé z jiné lokality se pak mohou obracet na svou vlastní, místně příslušnou Charitu, která je do projektu též zapojena.

Ilustrační foto

Jak konkrétně pomoc vypadá? Pomoc je realizována formou bezplatného poskytnutí a distribuce balíčků potravin a hygienických, drogistických potřeb. Těmito balíčky s dopředu pevně stanoveným obsahem Charitu zásobí MPSV vysoutěžený dodavatel, který vzešel z veřejné zakázky. Potravinový balíček má jiné složení pro vícečetnou rodinu nebo jednotlivce. Obsahuje potraviny trvanlivé a kvalitní, aby například výrobky obsahovaly velké procento skutečného masa, neobsahovaly levné náhražky a velká množství barviv a jiných látek apod. I zde se pamatuje na domácnosti, které mohou získat suroviny pro další úpravu pokrmů, ale na ty bez zázemí domova a kuchyňky, kteří musejí využít hotové pokrmy. Potraviny není třeba uskladňovat v chladu, např. maso je v konzervách. Obsahem balíčku nejsou čerstvé potraviny pro rychlou spotřebu: pečivo, ovoce, zelenina.
Hygienický balíček, který obsahuje prostředky pro osobní hygienu a drogistické zboží je opět s odlišným složením pro jednotlivce nebo pro rodinu. Specifické složení má hygienický balíček pro rodiny s malými dětmi, kde jsou součástí potřeby související s péčí o ně (včetně plen dle aktuální velikosti dítěte).

Co je součástí balíčku a jaké je jeho přibližná hodnota? Balíček se poskytuje vcelku, tak jak nám byl k realizaci projektu dodavateli předán. Pokud někdo neupotřebí některou z položek obsahu balíčku, má možnost nám ji vrátit.

druh balíčku obsah přibližná hodnota 
potraviny pro rodinu čočka, hrách, mouka, rýže, cukr, sušené mléko, těstoviny, multivitamíny, kakao, rajčat. protlak, olej, vepřové a hovězí maso, tuňák, med, přesnídávky, džem, piškoty 510 Kč
potraviny pro jednotlivce multivitamíny, instantní polévky, steril. fazole, konzerva hovězí maso a guláš, tuňák, sardinky, džem 190 Kč
hygiena, drogerie pro rodinu mýdla, šampón, sprchový gel, zubní kartáčky a pasta, prostředek na nádobí, ochranný krém na ruce, vlhčené čistící ubrousky, prací gel 295 Kč
hygiena, drogerie pro jednotlivce mýdlo, šampón, kartáček a pasta na zuby, ochranný krém na ruce, jednorázový holící strojek, gel na holení, mýdlo na praní 180 Kč
hygiena, drogerie pro malé děti dětské jednorázové pleny (různé velikosti), olejíček pro děti, krém proti opruzeninám, vlhčené čistící ubrousky, dětský šampón, prací gel sensitiv 370 Kč

Poskytuje se jen jídlo a hygiena? Účelem projektu není jen poskytovat materiální pomoc. Ta může být ale i „vstupenkou“ k tomu, aby byly řešeny hlubší příčiny a souvislosti sociálního vyloučení, neuspokojivé sociální situace či nízkých příjmů. Naší povinností je odkazovat na tzv. doprovodná opatření. Jde o vytipovanou sadu nástrojů v regionu dostupných, které mohou – pokud si je klient sám zvolí – pomoci řešit jeho situaci.

Jak často lze balíček poskytnout? Pomoc má dvojí charakter: buď jednorázové v akutní těžké situaci (např. zpozdilo se vyplacení příjmu a potřebný je bez úspor) nebo dlouhodobější, déle trvající podpory. Není nijak striktně omezeno s jakou frekvencí, jak často a v jakém počtu lze balíčky poskytnout. Vše se posuzuje individuálně. V odůvodněných případech tak lze jednomu člověku/rodině pomoci i vícekrát v jednom měsíci, případně jim při jedné návštěvě výdejního místa poskytnout zaráz více balíčků (např. vícečetná rodina, větší vzdálenost a tím pádem vyšší náklady na návštěvu výdejního místa).

Kde a kdy se balíčky vydávají? Balíčky jsou vydávány naším pracovníkem na výdejních místech, která máme zřízena na severu, uprostřed i na jihu svěřeného území a ve všední dny otevřena následovně:

město adresa výdejního místa otevírací doba
Zábřeh Valová 290/9 (boční vchod Občanská poradna) pondělí 12:00 – 16:00 hod.
čtvrtek 9:00 – 13:00 hod.
Mohelnice Zámecká 19/11 (Občanská poradna) středa 9:00 – 13:00 hod.
pátek 11:00 – 15:00 hod.
Králíky Karla Čapka 316 (kancelář v přízemí budovy MěÚ) úterý 9:00 – 12:00 hod.
Červená Voda č.p. 372 (pečovatelský dům) úterý 13:00 – 14:00 hod.

Výdejní místa budou poprvé otevřena od ČT 9.6.2016, k ukončení této etapy projektu dojde 28.2.2017. ! POZOR: výdejní místa jsou otevřena jen ve dnech a v době výše uvedené, mimo otevírací hodiny slouží zázemí ke zcela jiným účelům a nikdy jindy tam lidé balíčky s pomocí nedostanou!
Jen v opravdu výjimečných a odůvodněných případech (např. stáří, snížená mobilita, nemožnost si balíček odvézt – krabice s potravinovou pomocí pro rodiny váží 11 kg) uskutečníme dodání a závoz balíčkem až do domácnosti. Ať již sami, nebo prostřednictvím tam působících sociálních či jiných podpůrných služeb, pracovníků obce.

Musí obdarovaný příjem z hodnoty balíčku někde přiznat a zdanit? Program doplňuje národní systém sociálního zabezpečení a existující finanční i nefinanční nástroje pomoci nejchudším. Pomoc je poskytována formou adresného daru a znamená pro podpořené skutečnou hodnotu navíc, kterou nelze odečíst ze sociálních dávek ani z příjmů v případě vykonávaných exekucí. Dar nevstupuje do příjmů (i společně) posuzovaných osob. Poskytnutím balíčku vznikne podpořeným osobám úspora v nákladech svých rodinných/osobních příjmů dle jeho orientační hodnoty – potraviny nebo hygienu každodenní spotřeby nemusí nakupovat. Tím pádem mohou zodpovědně přesměrovat své příjmy na úspory, podporu a rozvoj osobnosti svých dětí (kroužky, tábory), úhradu dlužných částek (nájem obci, odpady, školkovné, obědy ve škole), nutné opravy vybavení bytu apod.

Kontaktní osoba zodpovědná za realizaci projektu v CHARITĚ ZÁBŘEH:
Bc. Kamila Smetanová, kancelář: Valová 290/9, Zábřeh; telefon: 736 509 474; email: fead@charitazabreh.cz

 

EU - Operační program

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR