Aktuální anketa:Charita Zábřeh realizuje projekt vzdělávání svých pracovníků sociálních služeb podpořený Evropskými fondy

Podpořeno z ESF ČR


Aktualizace 28.7.2015: Zábřežská Charita zakončila dlouhodobé vzdělávání pracovníků

V červnu skončil největší vzdělávací program, který zábřežská Charita v posledních letech uskutečnila. Byl plně podpořený z evropských prostředků a bezmála sedmdesát zaměstnanců tak mohlo během roku a půl absolvovat škálu více jak padesáti vzdělávacích témat. Psychologické minimum

Projekt „Vzdělávání pracovníků sociálních služeb Charity Zábřeh“, který zahájila Charita Zábřeh v listopadu 2013, obsahoval kurzy zaměřené na komunikaci, metody práce s klientem, standardy práce v sociálních službách, ale také na osobnostní rozvoj, legislativu či manažerské dovednosti. „Odborným vzděláváním našich pracovníků jsme chtěli upevnit kvalitu našich sociálních služeb, což pak umožní podpořit sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob, kterým takové vyloučení hrozí,“ objasnila podstatu projektu jeho manažerka Zdeňka Hrubá. Kurzy byly určeny vedoucím pracovníkům, sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách. Protože se mohli účastnit více kurzů, bylo na konci školícího maratonu čtyři sta dvacet tři absolventů.

„Všechny získané teoretické poznatky mohou pracovníci používat při své práci v terénu. Je znát, že s pečujícími rodinami jednají profesionálněji, dokáží pečujícím osobám poradit a pomoci. Díky vědomostem dokáží i lépe odhadnout průběh a vývoj nemoci,“ shrnula efekt z kurzu „Péče o člověka s demencí“ vedoucí pečovatelské služby Ludmila Ryšavá. Pro pracovníky v denním stacionáři Okýnko pak byl přínosem například kurz expresivní terapie. Díky tomuto vzdělávání mohli zařadit do aktivit pro klienty ranní program, kde se různě využívají prvky z dramaterapie, muzikoterapie, taneční a pohybové terapie, což všechno může vést klienty k posílení jejich dovedností.

Témata kurzů se vyprofilovala na základě individuálních vzdělávacích plánů pracovníků s ohledem na specifikaci potřeb uživatelů a možnosti jejich naplnění v rámci té které služby. „Na sobě samotné jsem si vyzkoušela, jak je nepříjemné zvedání zvedákem či využití tahu a zdvihu. Bylo proto výborné, že jsme si každou ukázku i nácvik vyzkoušeli také, a že jsme se mohli vcítit do osob s omezením pohybu,“ popsala dojmy absolventka kurzu „Fyzická manipulace s klientem – kinestetická mobilizace“.

I přes drobné připomínky, byly kurzy hodnoceny veskrze pozitivně. Dle pracovníků přinesly do práce všech středisek zapojených do vzdělávání očekávaný efekt a posun v kvalitě. Zda to takto bude vnímané i ze strany uživatelů, ukáže více čas. Konec projektu neznamená pro pracovníky konec jejich vzdělávání, naopak. Čeká je postupné zavádění získaných znalostí do praxe, prohlubující vzdělávání či vzdělávání k novým tématům, která každodenní praxe přináší.

Projekt byl kompletně financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.


Dne 1.11.2013 zahájila Charita Zábřeh projekt s názvem: "Vzdělávání pracovníků sociálních služeb Charity Zábřeh". Hlavním cílem projektu je podpora sociálního začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením zvyšováním a upevňováním kvality sociálních služeb Charity Zábřeh pomocí dalšího odborného vzdělávání. Jedná se o kontinuální vzdělávání, které povede ke zvýšení odborných znalostí pracovníků Charity Zábřeh. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

V projektu bude realizováno 45 odborných kurzů, které povedou ke zvyšování profesionality a odbornosti pracovníků v sociální práci. Kurzy jsou určeny vedoucím pracovníkům, sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách. Vzdělávání se uskuteční v akreditovaných vzdělávacích kurzech, a to jak v kurzech otevřených, tak v kurzech pořádaných přímo v zařízení. V rámci otevřených kurzů budou mít pracovníci možnost obohatit své znalosti a zkušenost o poznatky kolegů z jiných obdobných služeb. Uzavřené kurzy zase přispějí ke sjednocení organizace a systému práce, výměně zkušeností v péči o klienty a posílení týmové spolupráce.
Přínosem projektu je tedy zkvalitnění metod sociální práce, posílení komunikačních dovedností pracovníků Charity Zábřeh, podpora osobnostního rozvoje, zdokonalení manažerských dovedností vedoucích pracovníků a posílení aplikace standardů kvality péče do praxe.

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR