Aktuální anketa:Rozšíření charitní pečovatelské služby na Mohelnicku

Charita Zábřeh se začátkem letních prázdnin rozšiřuje svoje služby. Již v září loňského roku započala jednání mezi dvěma velkými organizacemi, které v okrese Šumperk poskytují terénní dopomoc seniorům a lidem se zdravotním postižením. Obsahem uskutečněných jednání, která moderovala vedoucí odboru sociálních věcí paní Eva Fričarová, bylo budoucí kontinuální zajištění pečovatelské služby pro potřebné občany města Mohelnice.

Příspěvková organizace Olomouckého kraje „Sociální služby Šumperk“ (dříve také Středisko pečovatelské služby Šumperk) musela z finančních a organizačních důvodů k 30.6.2009 ukončit poskytování pečovatelské služby pro více než 65 lidí žijících v Mohelnici. Tito lidé však nezůstanou ani den bez pomoci. Přerozdělení klientů a závazků péče o ně proběhlo tak, že klienty žijící ve vlastní domácnosti (v domě, bytě, sami i s rodinou) převzala zábřežská Charita, která má v Mohelnici svoji pobočku pečovatelské služby; klienty v domech s pečovatelskou službou a penzionech pak převzala příspěvková organizace města Mohelnice.

Charita Zábřeh není na poli poskytování pečovatelské služby žádným nováčkem – o seniory na Zábřežsku, Mohelnicku, Štítecku i Postřelmovsku pečuje již od roku 1992. Jen v loňském roce se pečovatelky staraly o 423 klientů, uskutečnily 34.157 pečovatelských návštěv, během kterých bylo poskytnuto 46.258 výkonů pečovatelské služby. Charitní pečovatelská služba je akreditovaným pracovištěm, které odborně zajišťuje naplnění základních životních potřeb znevýhodněných lidí např. pomoc při přesunech, pomoc s hygienickou péčí, dovoz a podání oběda, běžný úklid domácnosti, nákupy a další pochůzky, zápůjčky kompenzačních pomůcek. Nově Charita dokáže lidem zapůjčit např. náramky pro uskutečnění tísňového volání a přivolání pomoci v akutním ohrožení života, zdraví či majetku. Cílem pečovatelské služby je umožnit lidem nemocným a starým s dopomocí důstojně žít, eventuelně dožít ve svém přirozeném domácním prostředí – tedy tam, kde je to pro společnost i samosprávu levnější. Kvalitu této služby dosvědčuje i ocenění, které v rámci celostátní soutěže o „Pečovatelku roku“ na sklonku loňského roku převzala pracovnice zábřežské stanice paní Jitka Veiglerová.


auto z příspěvku tříkrálové sbírky

Mohelnická stanice charitní pečovatelské služby sídlí v objektu na Zámecké 11 a doposud se její pracovníci starali ponejvíce o klienty okolních blízkých i vzdálenějších obcí mikroregionu. Aby bylo možné technicky zvládnout a převzít závazek péče o 48 klientů (převážně seniorů) přijala Charita dva nové pracovníky. Ve vztahu ke klientům vlastně staronové, protože dala přednost zkušeným pracovnicím předchozího poskytovatele - SPS Šumperk. Aby bylo možné ze strany Charity službu ufinancovat a neskončila také v červených číslech, došlo ke změnám v organizaci práce a k dovybavení střediska. Z části výtěžku letošní Tříkrálové sbírky Charita také pořídila ojeté dodávkové vozidlo Renault Kangoo, které bude sloužit pro rozvoz stravy (rozváží se cca 35 obědů denně), pro dopravu pečovatelky za vzdálenějšími klienty i pro přepravu kompenzačních pomůcek. Vozidlo pečovatelkám ušetří mnoho času a Charitě uspoří podstatnou část osobních nákladů. Výnos ze sbírky se tak prakticky vrací tam, odkud pochází, kde jej koledníci - procházející dům od domu - vysbírali.


Přestože všechna tato opatření uspoří v porovnání s předchozím poskytovatelem na stejný objem péče zhruba polovinu nákladů, zábřežská Charita pořád nemá finančně pro letošní rok tuto sociální službu pokrytu. Přiznaná dotace MPSV ČR je významně podhodnocena, její deficit se pohybuje kolem 600.000 Kč. Charita stále jedná o jejím navýšení na úrovni MPSV ČR a Olomouckého kraje – kde vlastně vznikne v rozpočtu úspora.
Klienty změna poskytovatele zajímala, nejistotu „co s nimi bude“ snad ale ani nepocítili. Byli totiž v předstihu o chystané změně informováni; v květnu byli osloveni s informacemi oběma poskytovateli, během měsíce června u nich proběhlo vstupní sociální šetření a Charita s nimi uzavřela smlouvy na poskytování pečovatelské služby. Byla ověřena potřebnost poskytnutí pomoci a aktualizován rozsah pečovatelských výkonů. Lidé, kteří měli zájem jen o dovážku oběda, byli poté nakontaktováni na komerčního dodavatele stravy.


Jiří Karger, ředitel

 

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR