Aktuální anketa:ROZUMÍME PENĚZŮM?

Děkujeme ARF

Ač jsou peníze neoddělitelnou součástí našeho života, ne každý z nás může říci, že jim rozumí a že s nimi umí zodpovědně hospodařit.
Jako reflexi na tuto problematiku zahajuje Občanská poradna Charity Zábřeh nový projekt „Rozumíme penězům“ finančně podpořený projektem Abeceda rodinných financí.

„K realizaci projektu nás vedla alarmující skutečnost, že stále více lidí řeší problémy se zadlužením,“ objasnila důvod vzniku projektu vedoucí Občanské poradny Monika Hanušová a dodala: „Jen v loňském roce jsme sepsali 85 návrhů na oddlužení, což je dvakrát více než v roce 2011 a dokonce čtyřikrát více v roce 2010!“

Projekt se zaměřuje na skupinu lidí, která nejčastěji vyhledává pomoc v Občanské poradně při řešení problematiky dluhů – na seniory a osoby s nižšími příjmy, horší orientací v běžných situacích a často i se sníženou samostatností a finanční gramotností. Seminářů se však může zúčastnit každý, kdo má o danou problematiku zájem.

Osvěta bude probíhat formou seminářů zaměřených na seznámení se základními principy hospodaření domácností, na potřebnost vedení rodinného rozpočtu, základní pravidla smluvních vztahů a důsledky nesplnění smluvních povinností až po principy zodpovědného zadlužování. „Ve své praxi vidím, že podíl osob v důchodovém věku i osob s nižšími příjmy, které se dostaly do dluhové pasti nebo podepsaly nevýhodnou smlouvu, se rok co rok zvyšuje a je tedy třeba podpořit jejich orientaci v této problematice,“ vysvětlila Monika Hanušová, která také přednášky povede. Semináře jsou rozděleny do dvou až tří dnů, a protože na sebe tematicky navazují, je třeba se zúčastnit každé.

Zahajující přednáška především pro seniorskou veřejnost proběhne 21. května, následující 4. a 11. června, vždy od 9 do 13 hodin v Penzionu pro důchodce v Hněvkově. Semináře pro druhou skupinu zájemců proběhnou v Domově pro matky s dětmi v Zábřehu a jsou plánovány na 15. a 22. června vždy od 9 do 15 hodin. Účast je zcela zdarma a připraveno je i drobné občerstvení. Bližší informace a přihlášky na semináře je možné získat u koordinátorky projektu Zdeňky Hrubé na tel. čísle 734 435 080 nebo emailem: socialni.sluzby@charitazabreh.cz.

Semináře „Rozumíme penězům?“ jsou realizován díky finančnímu příspěvku z projektu Abecedy rodinných financí. Děkujeme!

 

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR