Aktuální anketa:Dobrý skutek měl podobu koláče

Koláč se stal ústředním motivem letošního Dne otevřených dveří Charity Zábřeh. Každý, kdo se ve středu 9. října zastavil u charitního stanu a jeden či více koláčů si koupil, přispěl na léčbu čtyřletému Lukáškovi, který žije s dětskou mozkovou obrnou a díky získaným prostředkům bude moci absolvovat speciální léčbu.
Koláče do akce „Koláče pro Lukáška“ napekli a darovali jednotlivci i celé kolektivy. Z devatenácti zdrojů se jich tak sešlo více jak pět set a výtěžek z jejich celodenního prodeje činil 5.703 Kč. „Velice nás potěšilo, kolik lidí zareagovalo na výzvu a touto formou se rozhodli pomoci,“ řekla Jana Skalická z Charity Zábřeh. Součástí akce byla také přehlídka koláčů a volba nejchutnějšího z nich. Porotu nejvíce oslovil borůvkový koláč paní Lucie Divišové ze Zábřeha. „Vyhráli ale všichni, protože podpořili dobrou věc. Všem pekařům, ale i dárcům tak děkujeme za jejich ochotu i štědrost,“ poděkovala Jana Skalická. Na pomoc Lukáškovi se Charita soustředí po celý letošní rok sběrem a tříděním vršků od PET lahví a zajištěním jejich následného odprodeje do výkupu.
Návštěvu Charity využilo při letošním Dni otevřených dveří bezmála 200 návštěvníků. V zázemí zábřežských středisek je vedle informací o poskytovaných službách čekalo také tvoření s uživateli, představení pomůcek k péči, praktické ukázky manipulací se zdravotními pomůckami, přehlídka dobrovolnických aktivit, i vybavení krizového týmu zasahujícího při letošních povodních v Čechách. „Zájem byl i o přednášku pro pečující rodinné příslušníky. Kolegové poskytli posluchačům užitečné rady jak pečovat nejen o své blízké, ale také sám o sebe, “ řekla Jana Skalická: „Vážíme si všech, kteří se o své blízké starají doma. Moc rádi bychom jim chtěli těmito radami a informacemi i nadále jejich práci usnadňovat.“ O informace nebyla nouze ani při prezentaci projektu „Šance zapojit se … do práce a do života“ určeného lidem s chronickým duševním onemocněním a do něhož je možné se stále hlásit na telefonu 736 509 464, případně e-mailu oaza@charitazabreh.cz.
Charita ve své prezentaci nezapomněla ani na nejmenší. Stejně jako dospělí, i děti si vyzkoušely manipulaci se zdravotními pomůckami – vozíky, chodítka, hole, hrazdičky. Největší úspěch však sklidila elektrická polohovací postel a automobil speciálně upravený pro převoz lidí upoutaných na vozíku. „Pomůcky jsou stále žádané, a stále proto hledáme prostředky na jejich pořízení. Z toho důvodu jsme zřídili službu dárcovské SMS, jejichž výtěžek půjde právě na zakoupení potřebných pomůcek,“ objasnila Jana Skalická. Přispět na pomůcky lze zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS CHARITAZABREH na telefonní číslo 87777. Cena DMS je 30 Kč a zábřežská Charita obdrží částku 28,50 Kč. Více informací na www.darcovskasms.cz.

Foto z podzimních akcí Foto z podzimních akcí Foto z podzimních akcí

Materiální sbírka – podzim 2013

Celkem třináct tun materiálu se vysbíralo při podzimní materiální sbírce, kterou od 10. do 12. října již po čtrnácté s Městem Zábřeh a po jedenácté s Městem Mohelnice pro Diakonii Broumov pořádala Charita Zábřeh.
Do sobotního poledne přiváželi lidé na obě sběrná místa nejčastěji pánské a dámské ošacení i boty. Sešlo se také množství dětského oblečení, lůžkovin, ručníků, přikrývek a hraček. Společně s těmito věcmi sbírala Charita také nepotřebné elektrospotřebiče. Z mikrovlnek, vařičů, praček, rádií, televizí, ledniček, rychlovarných konvic, počítačů a ostatních zařízení pak po odborném přezkoušení vybere funkční, kterými dovybaví svůj sociální sklad a zbývající odevzdá k ekologické likvidaci. „Funkční elektrospotřebiče budou ze sociálního skladu nabídnuty lidem, kteří si nemohou nákup nového dovolit,“ ocenila smysluplnost ekologického chování dárců koordinátorka sbírky Ludmila Macáková.
Vysbíraného materiálu však bylo proti předchozím sbírkám daleko méně. „Podzimní sbírky bývají tradičně slabší. Letní oblečení, které se nejčastěji odevzdává, je méně objemné. Na druhou stranu také v našem regionu přibylo více kontejnerů na textil, takže lidé mohou své šatníky probírat i v průběhu roku,“ vysvětlila Ludmila Macáková.
Hladký průběh sbírky zajišťovalo 18 dobrovolníků Charity – převážně lidí v hmotné nouzi, kteří společně odpracovali 166 hodin. „Lidé vnímali i naši prosbu o poskytnutí finančního příspěvku na pokrytí režijních nákladů sbírky ve výši 1Kč za 1kg věcí, za což jim děkujeme.“ V zapečetěných pokladničkách se sešlo celkem 2.637 Kč (v Zábřehu 2.247 Kč a v Mohelnici 390 Kč). Ze získaných prostředků uhradí Charita např. pohonné hmoty do vozidla převážejícího materiál z Mohelnice, nájem části nákladního skladiště na zábřežské železniční stanici, občerstvení pro zapojené dobrovolníky.
„Chceme poděkovat všem dárcům za jejich štědrost, dobrovolníkům za jejich čas, nasazení i bezproblémové zvládnutí celé akce. V neposlední řadě naše vděčnost patří vedení měst Zábřeha a Mohelnice za to, že nacházíme podporu pro podobné humanitární i ekologicky účelné aktivity. Těší nás také zájem města Loštice, které se k námi pořádané sbírce připojilo,“ uzavřela Ludmila Macáková. Další pokračování této akce Charita Zábřeh připravuje na jaro 2014.

Foto z podzimních akcí Foto z podzimních akcí

Babí léto začalo s Charitou

V pátek 27. září bylo před zábřežským kulturním domem pěkně živo. Svůj stan zde rozbila Charita Zábřeh, aby společně se svými příznivci, fanoušky i všemi návštěvníky oslavila Den Charity.
Akce „Babí léto s Charitou“ se zde konala již podruhé. „Loňskou akci jsme pořádali k ukončení prvního dvacetiletí naší činnosti, a protože ohlasy byly veskrze pozitivní, rozhodli jsme se z této formy setkávání založit tradici,“ řekla pracovnice Charity Jana Skalická.
Zatímco děti mohly dobývat skákací hrad, malovat si balonky, navlékat korálky či se povozit na historickém invalidním vozíku, dospělým přichystali pořadatelé dávku pořádné muziky. S dřevěným popem přijeli dlouholetí dobrovolníci Charity a skvělí muzikanti kapely A.M.Úlet Nahlas z Moravičan. Známou písničku Miss Moskva Jiřího Korna zase tanečně ztvárnily děti ze ZŠ Mlýnská Mohelnice. „Mohelnice je město, kde naše Charita také působí a poskytuje služby. Proto jsme v programu chtěli mít i zástupce Mohelnicka,“ vysvětlila účast dětí Jana Skalická a dodala: „Vyvrcholením kulturního odpoledne pak bylo vystoupení skupiny O5aRadeček akustik trio.“
„Děkujeme Zábřežské kulturní za poskytnutí prostoru i zázemí, všem účinkujícím, dobrovolníkům, sponzorům a také návštěvníkům za krásnou atmosféru,“ poděkovala Jana Skalická.
Za poskytnutí příspěvku k realizaci celé akce děkujeme kromě vystupujících také těmto podporovatelům:
Zábřežská kulturní s.r.o., RNDr. Dagmar Jílková, SIMO plus s.r.o.,KARSIT HOLDING s.r.o., Nástrojárna Postřelmov, Agrodružstvo Zábřeh, J.V.Š. s.r.o., CONTI-RSC s.r.o., RestArt, Prodejna vín Hana Trunečková

Foto z podzimních akcí Foto z podzimních akcí Foto z podzimních akcí

 

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR